Userkaroign
Vieša
Pranešti

Socialinė verslo atsakomybė

1. Ar esate Girteka Logistics darbuotojas?
2. Jūsų amžius
3. Jūsų užimamos pareigos įmonėje
4. Ar žinote kas yra socialiai atsakingas verslas?
5. Kaip manote, ar įmonės privalo vykdyti socialinės atsakomybės projektus?
6. Kaip manote ar socialiai aktyvios įmonės yra pranašesnės rinkoje už konkurentes nevykdančias socialinės atsakomybės?
7. Ar Jums yra svarbus įmonių socialinis atsakingumas?
8. Kokias Jums žinomas socialines akcijas vykdo Girteka Logistics?
9. Ar pats esate sukūręs socialinę iniciatyvą? Jei taip, ar galite pasidalinti kokia ji buvo.
10. Kas Jus paskatintų būti aktyviu teikiant pasiūlymus?
11. Kaip manote, ar įmonių socialinė atsakomybė turi poveikį visuomenei ir aplinkai?
12. Ar pasirenkant paslaugos tiekėją Jums yra svarbu kokią pridėtinę nauda ta įmonę kuria aplinkai?
13. Kokį įvertinimą nuo 1 iki 10 skirtumėte Girteka Logistics vykdomai socialinei veiklai? 1- labai blogai, 10 – labai gerai
14. Kokius pasiūlymus galėtumėte pateikti, kad praplėsti jau vykdomus socialinius projektus
15. Kokią įtaką daro imonės socialinė atsakomybė?
Daro neigiamą įtakąNedaro jokios įtakosDaro teigiamą įtaką
Darbuotojų lojalumas ir pasitenkinimas darbu
Santykiai su visuomene
Įmonės įvaizdis ir reputacija
Klientų lojalumas
Specialistų pritraukimas
Santykiai su kitomis įmonėmis