Userdovile234
Results0
Vieša
Pranešti

SMP darbuotojų teikiamos pagalbos trikdžiai pacientams, turintiems autizmo spektro sutrikimus - kopija

Esu Šv. Ignaco lojolos kolegijos skubios medicinos pagalbos II kurso studentė Dovilė Jonikaitytė. Šios apklausos tikslas sužinoti kilusias problemas SMP darbuotojams, kurie teikia pirmąją skubiąją pagalbą pacientams, turintiems autizmo spektro sutrikimus bei sužinoti geriausias priemones, kuriomis skubios medicinos pagalbos teikimas būtų pagerintas.

Dalyvavimas apklausoje yra anonimiškas ir savanoriškas. Rezultatai bus naudojami tik duomenų analizei ir neskelbiami. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Lytis:
Amžius:
Pareigos, užimamos SMP:
Skubios medicinos pagalbos darbo patirtis
Kaip dažnai yra tekę teikti skubiąją pagalbą pacientams, turintiems autizmo spektro sutrikimus?
Ar buvo iškilę trikdžių, teikiant skubiąją medicinos pagalbą pacientams, turintiems autizmo spektro sutrikimų dėl jų neįprasto elgesio?
Su kokiu neįprastu elgesiu teko susidurti, teikiant pagalbą pacientams, turintiems autizmo spektro sutrikimus?
DažnaiKartaisRetaiNiekada
Akių kontakto nepalaikymas/kontakto neužmezgimas
Atsakymai į klausimus pavieniais žodžiais
Negebėjimas atsakyti į klausimus, bet bendravimas kitomis temomis
Visiškas nebendravimas
Didelis nerimas
Pyktis
Agresija
Prisileidimas apžiūrėti, bet draudimas patikrinti gyvybinius parametrus
Visiškas neprisileidimas apžiūrėti ir/arba patikrinti gyvybinius parametrus
Kitokie, čia neįvardinti neįprasto elgesio trikdžiai
Jeigu buvo neįprasto elgesio trikdžių teikiant pagalbą pacientams, turintiems autizmo spektro sutrikimus, ar pavyko vėliau trikdžių išvengti? Kokiomis priemonėms jų išvengėte?
Kokios, Jūsų nuomone, priemonės padėtų geriau ir sklandžiau teikti pagalbą pacientams, turintiems autizmo spektro sutrikimus?