SLAUGYTOJŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO SĄSAJOS SU PROFESIJOS ĮVAIZDŽIU

Gerb. apklausos Dalyvi (-e),

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos magistrantūros studijų programos I kurso studentė Monika Balčytienė atlieka tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti slaugytojų profesinių kompetencijų vertinimo sąsajas su profesijos įvaizdžiu. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Visi gauti duomenys bus apibendrinti ir statistiškai tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatomis. Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslines išvadas bei praktines rekomendacijas, kurios padės tobulinti slaugos procesą.  Ši tyrimo priemonė patvirtinta KU SvMF Slaugos katedros Etikos komisijos posėdyje.

Ačiū, už Jūsų skirtą laiką!

Kokia dažniausiai yra Jūsų pamainos trukmė (įrašykite) :
24val
12
18
12
24
12
8
12
12
12
6
24
24
12
18
24
12
12
24
12
24
12
12
18
24
8val
12 val
12
12
24 val
8
24 val
12
11
24h
12
12
12
7,6
12
7,6
12
24 val.
8
24
24val.
24
24 val
24
8 val
18
24
18
24
24
9h
8
8val
12
12
12
8
24h
12
8/9
12
12
12
24 val
9 val
12val
8 val.
7,6
8 val arba 17 val
12 valandų
24
8val
9
8darbo valandos
8
12
04
12
12
12
12
14val.
24
8-10 val
24
8 val
12
8 val.
8val.
8
24
12val
8-18 val
24 val
24val
24val
24h
8
8.00-17.00
8
8 val.
Para
18
24
12 val
17val
24val.
24h
8
7-8 val
10
8
8 val.
24 val.
12-24
7 val
24 h
6val
8
24val
24 val.
7 val
24 val.
10
7,6
7,6
5 val.
24
24
7,6
24
24
8
12-13val.
8-12 val
16
8 valandos
8
24valandos
12h
8 val.
24 val.
24val
7.5 val.
24 val.
8val
24
8 val
10
12 valandų
12val.
24
7.42
24 val
24-25val.
8
8 val
8val.
7.36
NUO 17 - 07 RYTO, NAKTIM.
7’36
7-9val
12 val
6, arba 24h
8val
8 val.
8val
7,5 val
12 val.
7 val
12
24 valandos
24val
24val.
12
16 valandų
24 val
7,30val
24h
8val
10 val
12
9
10 val.
8val.
11
8h
8val
12
12
8val.
24
12
8
8
8 valandos
8
12
24val
8
12
16
8h
8
24
8
12
8
16
17
8
12
8
8
17
17
16
8
24
12
8
9val
7val
8 val.
8
10val
15
8
24
8
16
11-13 val.
8
12
24
18
24
Beveik 8
8
8
7,5 val.
8
24 val
12
7,5
24val
6
11h15min. Dieninė,12h45min.naktinė
8
8 ir 24
24val.
7.36
15 val.
12
11
7,5
14
12
8 val
16
8
8
8
8
24
24val
7.39
24 val.
7,6 val.
12val
11
16val
8val
8 val.
8
12 val.
11val
24
24 valandos
12val
12val
8
24.00
10 val
8
24h
24val.
7val
12 val.
24
7 val. 36 min. :)
24 valandos
8 val
.
8 val
9h
24h
24val.
7,6 val
12val.
8 val
8
8 h
8H
12val.
11
10
24
11
12
10
24h
12val
12
8
24
12 val.
8val
12
Para
24
8 val
24
11 val.
8
8val
24 valandos
8-9val.
24val
8
12 arba 24 valandos
24 val
24
8
24h
24 val.
24 val
8 darbo valandos
12 val.
8
7val
24 val.
12-24val
10
8
7.36
24val
24
7:36
10
24val
9 arba 24val
8,5 val
12val
16 valandu
8/8 8/16 16/8
8
8 val..
24 val
24
16val.
8val,16val.
16
9 val.
24
8
12 val.
24 val
24 val.
7,4 val.
24
24val.
24 val.
7val.30 min.
24
24val.
24 val.
7val 24min
24
24 val, 16 val
17
24