UserD.J
Vieša
Pranešti

Slaugytojų dirbančių Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje darbe patiriamo streso ir miego kokybės sąsajos

Gerbiamieji respondentai, esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, slaugos neakivaizdinių studijų II kurso studentė, Daumantė Jokubaitienė.  Kviečiu Jus dalyvauti tyrime: ‚‚Slaugytojų dirbančių Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje darbe patiriamo streso ir miego kokybės sąsajos“. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti slaugytojų dirbančių reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje darbe patiriamo streso ir miego kokybės sąsajas. Anketa sudaryta iš dviejų dalių, kuriose pateikiami klausimai iš standartizuotų klausimynų apie darbe patiriamą stresą bei miego kokybę.

Užpildydami šią anketą Jūs sutinkate dalyvauti tyrime.

Ši anketa yra anoniminė. Vardo, pavardės nurodyti nereikia. Konfidencialumas (slaptumas) garantuojamas. Tyrimo duomenys bus panaudoti tik apibendrintai ir tik studijų tikslais.

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus.

1. Koks Jūsų amžius?
2. Kokia Jūsų lytis?
3. Koks Jūsų išsilavinimas?
4. Jūsų gyvenamoji vieta
I DALIS - Streso darbe vertinimo klausimynas Įrodyta, kad darbo sąlygos veikia darbuotojo gerovę. Atsakydami į toliau pateiktus klausimus, padėsite įvertinti Jūsų darbo sąlygas ir patiriamą stresą darbe. Pildydami klausimyną, turėkite mintyje pastarųjų 6 mėn. darbo laikotarpį.
NiekadaBeveik niekadaKartaisVisadaBeveik visada
1.1 Man aišku, ko iš manęs tikimasi darbe.
1. 2 Galiu nuspręsti, kada daryti pertrauką.
1.3 Skirtingos žmonių grupės darbe iš manęs reikalauja nesuderinamų dalykų.
1.4. Žinau, kaip atlikti savo darbą
1. 5 Prie manęs priekabiauja žodžiais ar nemaloniu elgesiu.
1.6. Mano darbo terminai yra neįvykdomi
1.7. Jei darbas taps sunkus, kolegos man padės
1.8. Gaunu palaikantį grįžtamąjį ryšį dėl atliekamo darbo.
1.9. Turiu dirbti labai intensyviai
1.10. Galiu pareikšti nuomonę dėl savo darbo tempo.
1.11. Man aiškios mano pareigos ir atsakomybė.
1.12. Man tenka nevykdyti kai kurių užduočių, nes turiu per daug darbo.
1.13. Man yra aiškūs mano padaliniui keliami tikslai ir uždaviniai.
1.14. Tarp kolegų esama pykčio ar trinties.
1.15. Galiu pasirinkti, kaip atlikti savo darbą
1.16. Neturiu pakankamai pertraukų
1.17. Aš suprantu, kaip mano darbas atitinka bendrą organizacijos tikslą
1.18. Patiriu spaudimą dirbti viršvalandžius
1.19. Galiu pasirinkti, ką veikti savo darbe.
1.20. Turiu dirbti labai greitai.
1.21. Darbe esu ujamas.
1.22. Darbe patiriu neįveikiamą laiko trūkumą
1.23. Galiu tikėtis tiesioginio vadovo pagalbos iškilus darbo problemai.
Atsakydami į klausimus turėkite omenyje 6 mėnesių darbo laikotarpį
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei taip nei neSutinkuVisiškai sutinku
1. 24 Kolegos suteikia man reikiamą paramą ir pagalbą
1.25 Galiu spręsti, kaip atlikti savo darbą.
1. 26 Aš turiu pakankamai galimybių teirautis vadovų dėl darbo pokyčių
1.27 Patiriu pelnytą kolegų pagarbą darbe
1.28 Su darbuotojais tariamasi dėl darbo pokyčių.
1.29 Galiu pasikalbėti su tiesioginiu vadovu apie tai, kas mane darbe nuliūdino arba suerzino
1.30 Mano darbo laikas gali būti lankstus.
1.31 Kolegos noriai išklauso mano su darbu susijusias problemas.
1.32. Įvykus pokyčiams darbe žinau, kaip jie veiks iš tikrųjų
1.33 Esu palaikomas, kai darbas yra emociškai įtemptas.
1.34 Santykiai darbe yra įtempti
1.35. Tiesioginis vadovas mane darbe skatina.
2.1Kaip dažnai per praėjusį mėnesį Jūs prastai miegojote dėl to, kad....
II DALIS - Pitsburgo miego kokybės indeksas (PSQI) Žemiau pateikti klausimai siejasi tik su praėjusio mėnesio miegu. Jūsų atsakymai turėtų atspindėti daugumą praėjusio mėnesio dienų ir naktų. Prašau atsakykite į visus pateiktus klausimus.
Nei karto per mėnesįMažiau nei 1 kartą per savaitę1 – 2 kartus per savaitę3 ar daugiau kartų per savaitę
Negalėdavote užmigti per 30 min.
Atsibusdavote vidury nakties ar anksti ryte.
Turėdavote pasinaudoti tualetu.
Negalėdavote laisvai kvėpuoti.
Kosėdavote ar garsiai knarkdavote.
Būdavo per šalta
Būdavo per karšta.
Kankindavo blogi sapnai
Jausdavote skausmą.
Būdavo kitų priežasčių.
2.2 Kaip Jūs apskritai vertintumėte savo miego kokybę per praėjusį mėnesį?
2.3 Kaip dažnai per praeitą mėnesį Jūs naudojote vaistus nuo blogo miego (išrašytų gydytojo ar nusipirktų be recepto)?
2.4 Kaip dažnai per praėjusį mėnesį Jums buvo sunku išlikti žvaliam vairuojant automobilį, valgant, vykdant socialinę veiklą?
2.5 Ar per praėjusį mėnesį susidūrėte su problemomis įprastinėje veikloje? (nedingo susidomėjimas darbu, nesumažėjo entuziazmas asmeniniame gyvenime, neatsirado abejingumas, apatija)
2.6 Ar miegate su kuo nors viename kambaryje ar lovoje?
2.7 Jei turite partnerį paklauskite kaip dažnai Jūs..
Nei karto per mėnesįMažiau nei 1 k/ savaitę1 - 2 k/ savaitę3 ar daugiau kartų per savaitę
Garsiai knarkėte
Kvėpavote netolygiai, su ilgomis pauzėmis tarp įkvėpimų
Neramiai judinote kojas
Blaškėtės lovoje, buvote sutrikęs ar dezorientuotas
2. 8 Kelintą valandą vakare Jūs paprastai atsigulate?
2.9 Per kiek minučių Jūs paprastai užmiegate kiekvieną vakarą?
2.10 Kelintą valandą Jūs paprastai pats prabundate ryte?
2.11 Kiek valandų per naktį Jūs miegate ? ( miegojimo laikas nebūtinai turi sutapti su buvimo lovoje laiku)