UserSkaisteMil
Vieša
Pranešti

Slaugytojų asmeninės lyderystės raiškos sąsajos su požiūriu į komandinį darbą

Sveiki, 

Esu Klaipėdos universiteto Slaugos magistro studijų studentė. Šiuo metu atlieku magistrinio darbo tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti slaugytojų asmeninės
lyderystės raiškos sąsajas su požiūriu į komandinį darbą. Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslines išvadas bei praktines rekomendacijas, kurios padės tobulinti slaugos procesą. Mielai prašyčiau Jūsų atsakyti į šioje anketoje pateiktus klausimus kuo tiksliau. Pildydami anketą pasirinkite Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą. Apklausa yra anoniminė ir bus naudojama tik tyrimo tikslams. Iš anksto dėkoju už atsakymus. 

Jūsų amžius (įrašykite):
Jūsų lytis:
Jūsų darbo stažas asmens sveikatos srityje (įrašykite):
Jūsų darbo stažas dabartinėje darbovietėje? (įrašykite):
Jūsų išsilavinimas:
Ar šiuo metu užimate vadovaujančias pareigas?
Kaip manote, ar lyderystė ir vadovavimas yra tapatūs dalykai?
Kaip manote, ar daug Jūsų kolegų pasižymi lyderio savybėmis?
Kaip manote, lyderiais yra tampama ar gimstama?
Kaip manote, kas labiausiai nulemia tai, kad žmogus yra lyderis? (Pažymėkite vieną atsakymą)
Kaip manote, ar jūs pasižymite lyderio savybėmis?
Ar Jus tenkina darbo užmokestis? Pažymėkite labiausiai atitinkantį skaičių, jeigu 1 - visiškai netenkina, 5 - visiškai tenkina
Asmeninės lyderystės orientacijos,požiūris į lyderystę
Visiškai nesutinkuKo gero nesutinkuKo gero sutinkuVisiškai sutinkuNegaliu atsakyti
Nė vienoje organizacijoje efektyvi veikla neįsivaizduojama be lyderio
Lyderiai dominuoja, siekdami užgožti kitus
Visuomet geresnių rezultatų pasiekia organizacija, kuri turi gerus lyderius
Dabartinė kvalifikacijos tobulinimo sistema neskatina slaugytojų lyderystės
Esu linkęs (-usi) imtis naujų idėjų
Esu linkęs (-usi) padėti žmonėms
Geras lyderis motyvuoja taip, kad darbuotojai patys nuveikia daugiau nei iš jų reikalaujama
Aš žinau ką norėčiau veikti po 10 metų?
Dabartinė slaugytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema neskatina siekti karjeros
Norėčiau užimti vadovaujančias pareigas
Bet kuri organizacija gali išsiversti be lyderio, nes žmonės pakankamai savarankiški ir sąmoningi
Refleksija (savo veiklos apmąstymas)
Visiškai nesutinkuKo gero nesutinkuKo gero sutinkuVisiškai sutinkuNegaliu atsakyti
Aš visada naudoju refleksiją kaip priemonę savo veiklos klaidoms ir sėkmėms aptikti
Aš manau, kad refleksija atima daug brangaus laiko
Manau, kad refleksija įgalina mane tobulinti mano mokymosi procesą
Esu linkęs (-usi) imtis naujų idėjų
Nuolatinis mokymasis, mokėjimas mokytis
Visiškai nesutinkuKo gero nesutinkuKo gero sutinkuVisiškai sutinkuNegaliu atsakyti
Mokymasis yra vienas iš mano asmeninių tikslų
Aš žinau, ką turiu padaryti, kad tapčiau savo srities profesionalu
Jei man reikia informacijos, kurios neturiu, aš rasiu būdą, kaip ją surasti
Jei kas nors mane tikrai domina, mokymosi sunkumai manęs nebaugina
Problemas aš priimu kaip iššūkius
Savo mokymosi rezultatus palyginu su užsibrėžtais tikslais
Analizuoju savo mokymosi būdus
Pasakau žmonėms, ką galiu ir ko nemoku
Darbas komandose
Visiškai nesutinkuKo gero nesutinkuKo gero sutinkuVisiškai sutinkuNegaliu atsakyti
Mano nuomone, dirbdami kartu, žmonės turi kurti santykius, kad nebijotų išsakyti savo nepasitenkinimo, abejonių
Man patinka semtis išminties iš kitų žmonių
Man svarbu išgirsti, ką kiti žmonės sako apie nagrinėjamą problemą
Diskusijoje išsakau savo nuomonę
Diskusijoje nebijau pasirodyti nekompetentingu
Iš esmės aš daugiau klausausi nei kalbu
Yra aiškiai žinoma, kurie darbuotojai sudaro komandą
Komandoje vyrauja partneryste grįsti santykiai
Komandoje yra aiški hierarchinė struktūra
Komanda turi savo vadovą
Komandos narius vienija bendri tikslai ir bendras požiūris į darbą
Komandos nariai gerbia vienas kitą
Komandos nariai yra vieningi
Visi komandos nariai jaučia motyvaciją dirbti
Komandos narių veiklos yra diferencijuotos
Kiekvienas komandos narys turi savo aiškias funkcijas
Kiekvienas komandos narys yra kompetentingas atlikti jam priklausančias funkcijas
Įstaigose vykdoma nuolatinė komandos narių kompetencijos kontrolė
Vieni komandos nariai nurodo kitiems komandos nariams ką jie turi atlikti
Kiekvienas komandos narys atsakingas už savo atliekamą veiklą
Komandos narių atlyginimas priklauso nuo jų vykdomos veiklos intensyvumo
Visų komandos narių atliekamos funkcijos yra dokumentuojamos
Komandos nariai turi pakankamai laiko kokybiškam procedūrų atlikimui
Komandos nariai efektyviai (sėkmingai, puikiai) bendrauja tarpusavyje
Įstaigoje diegiamos inovacijos, palankiai veikiančios darbą komandoje
Įstaiga atsižvelgia į komandos narių poreikius
Įstaigoje valdomi pacientų srautai
Įstaigoje vykdomi mokymai, kuriuose dalyvauja visi komandos nariai
Komandos nariai turi galimybę pasidalinti savo patirtimi su kolegomis iš kitų įstaigų