UserRaskilda
Vieša
Pranešti

Slaugytojo vaidmuo, slaugant pacientą skirtingose alzheimerio ligos stadijose

Gerb. respondente,

 

Alytaus Kolegijos bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentė Rasa Malakienė rašo bakalauro baigiamąjį darbą ir atlieka tyrimą apie slaugytojo vaidmenį, slaugant pacientą skirtingose alzheimerio ligos stadijose. Prašau Jūsų sudalyvauti apklausoje prie kiekvieno klausimo pasirenkant Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą. Anketa yra anoniminė, tyrimo duomenys bus pateikiami apibendrintai.

Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų profesinė patirtis slaugant Alzheimeriu sergančius pacientus
Kiek vidutiniškai per mėnesį skyriuje slaugoma Alzheimeriu sergančių pacientų?
Kokiais fiziniais sutrikimais pasižymi vidutine Alzheimerio ligos stadija sergantys pacientai? (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Negeba savarankiškai pavalgyti, neskiria įrankių
Negeba nusiprausti
Negeba apsirengti
Reikalingas paskatinimas, priminimas nusiprausti, pavalgyti
Pasireiškia hiperaktyvumo protrūkiai
Miego sutrikimai
Griuvimo
Šlapimo nelaikymas
Kokiais fiziniais sutrikimais pasižymi sunkia Alzheimerio ligos stadija sergantys pacientai? (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Negeba savarankiškai pavalgyti, neskiria įrankių
Negeba nusiprausti
Negeba apsirengti
Reikalingas paskatinimas, priminimas nusiprausti, pavalgyti
Pasireiškia hiperaktyvumo protrūkiai
Miego sutrikimai
Griuvimo
Šlapimo nelaikymas
Kokiais psichikos, pažinimo sutrikimais pasižymi vidutine Alzheimeriu stadija sergantys pacientai? (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Nesiorientuoja aplinkoje
Klajojimas po skyrių, ligoninę
Nepažįsta medicinos priežiūros personalo
Nesidomi aplinka
Praranda atmintį
Sunkiai renka žodžius
Negeba įsisąmoninti naujos informacijos
Pamiršta, kur pasidėjo savo daiktus
Kaltina kitus daiktų pavogimu
Pasireiškia agresyvumas, keiksnojimas
Pasireiškia neadekvatus elgesys
Pasireiškia emocijų, nuotaikos kaita
Depresija
Nenoras bendrauti
Mirties baimė
Polinkis į savižudybę
Kokiais psichikos, pažinimo sutrikimais pasižymi sunkia Alzheimeriu stadija sergantys pacientai? (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Nesiorientuoja aplinkoje
Klajojimas po skyrių, ligoninę
Nepažįsta artimųjų
Nepažįsta medicinos priežiūros personalo
Nesidomi aplinka
Praranda atmintį
Sunkiai renka žodžius
Negeba įsisąmoninti naujos informacijos
Pamiršta, kur pasidėjo savo daiktus
Kaltina kitus daiktų pavogimu
Pasireiškia agresyvumas, keiksnojimas
Pasireiškia neadekvatus elgesys
Pasireiškia emocijų, nuotaikos kaita
Depresija
Nenoras bendrauti
Mirties baimė
Polinkis į savižudybę
Kokių sunkumų patiriate bendraudami su pacientais, sergančiais Alzheimeriu? (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Sudėtinga užmegzti emocinį ryšį
Pacientai nuolat pamiršta, kas buvo kalbėta, aptarta
Pacientai nesupranta, nereaguoja į tai, kokia informacija jiems pateikiama
Pasireiškia haliuzinacijos, iliuzijos
Pacientas negeba suprasti savo sveikatos būklės
Siekdami užmegzti kontaktą su pacientais, sergančiais Alzheimeriu, Jūs: (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Bendraujate trumpais sakiniais
Bendraujant naudodami atmintį lavinančius pratimus
Kalboje nenaudojate medicininių terminų, renkatės buitinę kalbą
Išsamiai supažindinate pacientą su jam atliekamomis procedūromis, paaiškinate jų eigą, svarbą
Bendraudami stengiatės būti empatiški
Tariatės su pacientu, kada jam pavalgyti, nusiprausti ir pan.
11. Kurios slaugos priežiūros procedūros dažniausiai reikalingos pacientams, sergantiems vidutine Alzheimerio ligos forma (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Paciento stebėjimas
Kognityvinių, psichologinių funkcijų vertinimas
Funkcinės būklės vertinimas
Paciento saugumo užtikrinimas
Išsamus procedūrų paaiškinimas
Skausmo malšinimas
Atmintį lavinantys pratimai
Savarankiškumą skatinanti veikla
Paciento maitinimas
Pagalba tuštinantis
Paciento higienos užtikrinimas
Paciento aprengimas
Paciento miego vertinimas
Odos higienos palaikymas
Paciento raminimas
Fizinio aktyvumo skatinimas
Paciento artimųjų mokymas
Paciento žinių apie ligą įvertinimas
Poilsio užtikrinimas
Pagalba pacientui susitvarkyti su jo fiziniais, psichologiniais rūpesčiais
Dienos planų, instrukcijų sudarinėjimas pacientui
Griuvimų prevencija
Kurios slaugos priežiūros procedūros dažniausiai reikalingos pacientams, sergantiems sunkia Alzheimerio ligos forma (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Paciento stebėjimas
Kognityvinių, psichologinių funkcijų vertinimas
Funkcinės būklės vertinimas
Paciento saugumo užtikrinimas
Išsamus procedūrų paaiškinimas
Skausmo malšinimas
Atmintį lavinantys pratimai
Savarankiškumą skatinanti veikla
Paciento maitinimas
Pagalba tuštinantis
Paciento higienos užtikrinimas
Paciento aprengimas
Paciento miego vertinimas
Odos higienos palaikymas
Paciento raminimas
Fizinio aktyvumo skatinimas
Paciento artimųjų mokymas
Paciento žinių apie ligą įvertinimas
Poilsio užtikrinimas
Pagalba pacientui susitvarkyti su jo fiziniais, psichologiniais rūpesčiais
Dienos planų, instrukcijų sudarinėjimas pacientui
Griuvimų prevencija
Kokios pagalbos dažniausiai pageidauja pacientai, sergantys Alzheimeriu? (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
NiekadaRetaiNei dažnai, nei retaiDažnaiLabai dažnai
Informavimo
Mokymo
Dalyvavimo priimant sprendimus dėl slaugos
Fizinės pagalbos
Emocinės pagalbos
Socialinės pagalbos
Kokiomis gretutinėmis ligomis dažniausiai serga Alzheimeriu sergantys pacientai (galite pasirinkti daugiau nei vieną Jums tinkantį atsakymo variantą).
Kurie Alzheimeriu sergančio paciento sutrikimai labiausiai apsunkina jo slaugą? (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Neadekvatus elgesys
Dėmesio sutelkimo sutrikimai
Mąstymo, atminties sutrikimai
Negebėjimas įsisąmoninti naujos informacijos
Pacientas negeba suprasti savo sveikatos būklės
Nesiorientavimas aplinkoje
Pasireiškiančios haliuzinacijos, iliuzijos
Miego sutrikimai
Savirūpos sutrikimai
Emocijų sutrikimai
Pasireiškianti agresija
Prieštaravimas slaugai
Klajojimas po skyrių, ligoninę
Kokie organizaciniai trigdžiai apsunkina Alzheimeriu sergančio paciento slaugą? (tinkamą atsakymo variantą pažymėkite kiekvienoje eilutėje).
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Sveikatos priežiūros specialistų komandinio darbo stoka
Slaugos priemonių trūkumas
Paciento artimųjų nepakankamas dalyvavimas
Metodinės informacijos apie Alzheimeriu sergančių pacientų slaugą trūkumas
Didelis laiko poreikis Alzheimeriu sergančių pacientų priežiūrai
Įgūdžių stoka slaugant Alzheimeriu sergančius pacientus
Didesnio specialistų skaičiaus įsitraukimo (psichologai ir pan.) problema
Nuolatinis pacientų perkėlimas į kitus skyrius