UserIngula
Results4
Vieša
Pranešti

Skaičiuoklės MS Excel mokymai - poreikis

Apklausos tikslas - surinkti daugiau informacijos apie Jūsų poreikį skaičiuoklės MS EXCEL mokymams. Remiantys Jūsų atsakymais bus paruoštos praktinės užduotys mokymams bei apibrėžta mokymų trukmė.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Įveskite savo el. pašto adresą
Įveskite savo struktūrinio padalinio ir skyriaus pavadinimą
Duomenų rikiavimas ir atranka. Filtravimas
Efektyviam laiko panaudojimui reikia Jūsų nuomonės, todėl prašome įvertinti kiekvienos temos dalies svarbumą
Nežinau kas taiNereikiaManau, būtų naudingaReikiaLabai reikia
Rikiavimas – objektų išdėstymas mažėjimo arba didėjimo tvarka (rikiuojami gali būti tiek skaitiniai duomenys, tiek tekstai).
Duomenų rikiavimas pagal kelis raktus
Atranka – dalies duomenų atrinkimas pagal tam tikrus požymius (taip yra atmetami nedominantys duomenys, gaunama mažiau duomenų, su kuriais lengviau atlikti norimus veiksmus).
Automatinis filtravimas
Filtravimas pagal kelis požymius
Diagramos (Chart)
Efektyviam laiko panaudojimui reikia Jūsų nuomonės, todėl prašome Jūsų įvertinti kiekvienos temos dalies svarbumą
Nežinau kas taiNereikiaManau, būtų naudingaReikiaLabai reikia
Paprastos diagramos kūrimas
Diagramos maketo arba stiliaus keitimas
Pavadinimų arba duomenų žymų įtraukimas arba šalinimas
Legendos rodymas arba slėpimas
Diagramos ašių arba tinklelio brūkšnių rodymas arba slėpimas
Diagramos perkėlimas arba jos dydžio keitimas
Diagramos kaip ruošinio įrašymas
Sąlyginis formatavimas (Conditional formating)
Efektyviam laiko panaudojimui reikia Jūsų nuomonės, todėl prašome Jūsų įvertinti kiekvienos temos dalies svarbumą
Nežinau kas taiNereikiaManau, būtų naudingaReikiaLabai reikia
Sąlyginių formatų pridėjimas, keitimas, radimas ar šalinimas
Visų langelių formatavimas naudojant dviejų spalvų skalę
Visų langelių formatavimas naudojant trijų spalvų skalę
Visų langelių formatavimas naudojant duomenų juostas
Visų langelių formatavimas naudojant piktogramų rinkinį
Tik teksto, skaičių arba datos ar laiko reikšmes turinčių langelių formatavimas
Tik viršuje arba apačioje klasifikuojamų verčių formatavimas
Formulės naudojimas, norint nustatyti, kuriuos langelius formatuoti
Langelių, turinčių sąlyginius formatus, radimas
Suvestinės lentelės (Pivot table)
Efektyviam laiko panaudojimui reikia Jūsų nuomonės, todėl prašome Jūsų įvertinti kiekvienos temos dalies svarbumą
Nežinau kas taiNereikiaManau, būtų naudingaReikiaLabai reikia
„PivotTable“ kūrimas siekiant analizuoti darbalapio duomenis
Kelių lentelių naudojimas „PivotTable“ lentelei kurti
Reikšmių skaičiavimas „PivotTable“ ataskaitoje
„PivotTables“ formatavimas naudojant laukų sąrašą laukams tvarkyti
„PivotTable“ šaltinio duomenų keitimas
„PivotTable“ naikinimas
Dinaminis diagramos kūrimas naudojant „PivotChart“
Duomenų filtravimas „PivotTable“
„PivotTable“ laiko planavimo juostos kūrimas datoms filtruoti
Formulės, funkcijos
Efektyviam laiko panaudojimui reikia Jūsų nuomonės, todėl prašome Jūsų įvertinti kiekvienos temos dalies svarbumą
Nežinau kas taiNereikiaManau, būtų naudingaReikiaLabai reikia
Formulių įvedimas
Kategorija: suderinamumo funkcijos
Kategorija: kubinės funkcijos
Kategorija: duomenų bazių funkcijos
Kategorija: datos ir laiko funkcijos
Kategorija: gamybos proceso funkcijos
Kategorija: finansinės funkcijos
Kategorija: informacijos funkcijos
Kategorija: loginės funkcijos
Kategorija: peržvalgos ir nuorodų funkcijos
Kategorija: matematinės ir trigonometrinės funkcijos
Kategorija: statistinės funkcijos
Kategorija: teksto funkcijos
Kategorija: vartotojo apibrėžtos funkcijos
Kategorija: žiniatinklio funkcijos
Prašau išvardinti funkcijas, kurias būtinai turėčiau paminėti mokymuose, pvz.: SUM, IF, COUNTIF, DATE, VLOOKUP, ...
Ar aktuali koordinačių tema: absoliučios, santykinės, mišrios?
Ar Jūs domina tokios funkcijos, kaip ...Privalomas
DominaNedominaNežinau kas tai
Besidubliuojančių eilučių šalinimas
Teksto pakeitimas radimas
Teksto formatavimo funkcijos
Stulpelių skaidymas ir sujungimas
Lentelės duomenų analizė sujungiant arba randant atitikimą
Atsižvelgiant į Jūsų pateiktus komentarus ir pastabas, bus numatomi ir sudaromi tolimesni mokymų planai. Jei nepateiksite komentatų papildomos temos nebus įtrauktos į mokymus. Prašome pateikti pastabas, pageidavimus ar pasiūlymus.