Senų ir pagyvenusių žmonių užimtumas senelių globos namuose

Studijuoju Šiaulių Valstybinėje kolegijoje socialinį darbą ir šiuo metu rašau baigiamajį darbą tema: "Senų ir pagyvenusių žmonių užimtumo organizavimo problemos senelių globos namuose". Atlieku kokybinį tyrimą -  interviu. Prašau visus socialinius darbuotojus dirbančius senelių globos namuose pagalbos. Dėkoju visiems iš anksto :)

Jūsų nuomone, ar valstybės lygiu pakankamai skiriama dėmesio bei finansavimo užimtumo veikloms vykdyti?
Ne visada pakanka dėmesio , taip pat ir lėšų trūkumas iš dalies patenkinamas
siai sriciai valstybes visiskai neksiriama lesu bent musu istaigoje
Valstybė apskritai nefinansuoja užimtumo veiklų.
nm,n,m