Usermanoanketa99
Vieša
Pranešti

Šeimų su vaikais keliavimo ypatumų tyrimas

Mielas Respondente,

Vilniaus universiteto verslo mokyklos studentės atliekamas tyrimas, skirtas šeimoms, turinčioms vaikų.  Tyrimo tikslas – nustatyti šeimų su vaikais keliavimo ypatumus. Gauti tyrimo duomenys bus panaudoti baigiamajame darbe apibendrintoms išvadoms formuluoti. Jūsų anonimiškumas yra garantuojamas.

Tinkamą atsakymo variant pažymėkite “V” arba įrašykite savo atsakymą.

Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką.

1. Kaip dažnai Jūs keliaujate kartu su vaikais?
2. Kokio tipo keliones Jūs dažniausiai renkatės? (galite pasirinkti kelis variantus)
3. Nurodykite kurios šalys labiausiai atitinka keliautojų su vaikais reikalavimus (galite pasirinkti kelis atsakymų variantus)
4. Nurodykite pagrindines keliavimo su vaikais priežastis:
5. Nurodykite iš kokių šaltinių Jūs įprastai gaunate informacijos apie keliones?
labai dažnaidažnaikartaisniekada
iš kelionių agentūrų, organizatorių
iš spaudos priemonių
iš specializuotų katalogų
iš draugų, artimųjų
iš interneto puslapių apie keliones
iš socialinių tinklų (forumų, dienoraščių)
turizmo parodos
6. Kokiu būdu Jūs dažniausiai organizuojate keliones?
7. Pažymėkite veiksnius, kurie įtakoja kelionių organizatoriaus pasirinkimą.
labai dažnaidažnaikartaisniekada
geras kompetentingas vardas
ankstesnė patirtis
pažįstamų rekomendacijos
asmeninis kontaktas
pasirenkate atsitiktinai
kelionių organizatorius jums visiškai nesvarbus
8. Keliaudami su vaikais jūs siekiate patenkinti poreikius? (galite pasirinkti kelis variantus)
9. Įvertinkite pateiktus veiksnius, kurie labiausiai lemia kelionių su vaikais pasirinkimą? (įvertinkite 1-5 balų sistemoje, pvz.5 balai- labiausiai lėmęs veiksnys)
12345
kelionės kaina
pateikiamos informacijos apie kelionę išsamumas, tikslumas
kelionių agentūros darbuotojų profesionalumas atsakant į jūsų klausimus
geografinė šalies padėtis
draugų rekomendacijos
metų laikas
10. Nurodykite kokius sunkumus dažniausiai patiriate keliaudami su vaikais (galite pasirinkti kelis variantus):
11. Kiek vaikų turite šeimoje:
12. Su kokio amžiaus vaikais dažniausiai keliaujate?
13. Jūsų amžius
14. Jūsų išsilavinimas
15. Jūsų lytis: