Userastabasijokaite
Vieša
Pranešti

Šeimos ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos bendradarbiavimas siekiant vaikų gerovės(Klausimai tėvams)

Gerbiami tėveliai,

Esu Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo Akademijos Socialinės pedagogikos bakalauro studijų studentė Asta Basijokaitė. Šiuo metu rašau bakalauro baigiamąjį darbą kurio tema: „ Šeimos ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos bendradarbiavimas siekiant vaikų gerovės“. Darbo tikslas - atskleisti ikimokyklinės ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo ypatumus ir kokybę siekiant vaiko gerovės.

Nuoširdžiai prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Jūsų nuomonė labai svarbi. Apklausa yra anoniminė.

Ačiū už atsakymus.

1. Jūsų amžius:
2. Išsilavinimas:
3. Kiek laiko Jūsų vaikas lanko ikimokyklinę įstaigą?
4. Glaudus bendradarbiavimas su pedagogu yra labai svarbus, nes: (Pažymėkite 3 pačius svarbiausius, Jūsų manymu, atsakymus)
5. Ar Jus tenkina grupės auklėtojos bendravimas ir bendradarbiavimas su Jumis dėl vaiko ugdymo(si).
6. Pažymėkite, kokie veiksniai turi įtakos tėvų ir ikimokyklinės įstaigos bendradarbiavimo kokybei? (Pažymėkite 3 pačius svarbiausius, Jūsų manymu, atsakymus)
7. Ar Jus šiuo metu tenkina įstaigoje naudojamos bendradarbiavimo formos?
8. Pažymėkite, kokias bendradarbiavimo formas, Jūsų nuomone, reikėtų naudoti organizuojant darbą su tėvais?
9.Kaip manote, dėl kokių priežasčių labiausiai nukenčia šeimos ir ikimokyklinės įstaigos bendradarbiavimo kokybė? (Pažymėkite 4, Jūsų manymu, pačius svarbiausius atsakymus)
10. Ko, Jūsų manymu, reikėtų, kad ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje bendradarbiavimas būtų kokybiškesnis?
NesutinkuAbejojuSutinku
Abipusio (tėvų-pedagogų) pasitikėjimo
Didesnės pedagogo iniciatyvos
Geresnių santykių su tėvais
Labiau išvystytų pedagogo bendravimo ir vadybinių įgūdžių
Tėvų iniciatyvos ir aktyvumo
Suderintų reikalavimų vieni kitiems dėl vaikų ugdymo
11.Įvertinkite teiginius apie šeimos ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos bendradarbiavimo ypatumus
NesutinkuAbejojuSutinku
Tėvai ir darželis – lygiaverčiai ugdymo partneriai
Tėvai gauna visą su vaiko ugdymu(si) susijusią informaciją
Grupės auklėtoja dalijasi patirtimi su tėvais įvairiais ugdymo ir problemų sprendimo klausimais.
Pedagogas įtraukia tėvus į ugdymo procesą.
Grupės auklėtoja taiko įvairias bendradarbiavimo su šeima formas.
Pedagogas domisi vaiko gyvenimu ir iškylančiomis problemomis.
Bendradarbiavimo kokybė labiausiai priklauso nuo pedagogo iniciatyvumo ir sugebėjimų įtraukti tėvus į vaikų ugdymo procesą.