UserAuToMaTiCa
Results84
Vieša
Pranešti

Savižudybės Lietuvoje

Šia anketa siekiama išsiaiškinti Lietuvos jaunų žmonių požiūrį į savižudybes, nustatyti, kiek iš apklaustųjų buvo susidūrę su norinčiais nusižudyti žmonėmis bei kiek iš jų patys galvojo apie savižudybę; kokias priežastis išskirtų kaip pagrindines savižudybių priežastis. Taip pat siekiam išsiaiškinti, kiek apklaustieji žino apie savižudybes Lietuvoje. Šią anketą pildantiems garantuojamas anonimiškumas. Iš anksto ačiū už atsakymus.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Kokios, Jūsų manymu, dažniausios savižudybių priežastys?Privalomas
Kas, Jūsų manymu, bando nusižudyti dažniau?Privalomas
Kas, Jūsų manymu, dažniau nusižudo?Privalomas
Kur, Jūsų manymu, gyvenantys asmenys dažniau nusižudo?Privalomas
Ar Jūsų pažįstamų tarpe kas nors nusižudė ar bandė nusižudyti?Privalomas
Ar Jūs kada nors galvojote apie savižudybę?Privalomas
Ar Jūs kada nors bandėte nusižudyti?Privalomas
Kokios priežastys lėmė, kad Jūs galvojote apie savižudybę arba bandėte nusižudyti?
Kaip manote, koks žmogaus elgesys gali reikšti, kad jis ketina nusižudyti?Privalomas
Koks, Jūsų manymu, dažniausias savižudybės būdas Lietuvoje?Privalomas
Kaip manote, ar alkoholis, narkotikai ir kiti svaigalai gali turėti įtakos savižudybei?Privalomas
Kaip manote, ar žmogus, kalbantis apie savižudybę, rimtai ketina nusižudyti?Privalomas
Ar smerkiate savižudžius?Privalomas
Kas, Jūsų manymu, padėtų sumažinti savižudybių skaičių Lietuvoje ir pasaulyje?Privalomas