UserAr53N
Results42
Vieša
Pranešti

Savanorystės situacija ir galimybės Lietuvoje

Tyrimas atliekamas siekiant išsiaiškinti respondentų požiūrį į savanorystę ir jos situaciją imtis įtakojančius veiksnius. 

Tyrimas vykdomas internetu. Apklausa vykdoma paskelbus apklausą viešai, atsakant į anketoje pateiktus klausimus. Surinkti duomenys bus analizuojami ir interpretuojami siekiant išsiaiškinti respondentų požiūrį į neatlygintiną veiką. 

Tyrimo rengėjai siekdami apsaugoti tiriamųjų interesus ir teisę į privatumą garantuoja visišką anonimiškumą. 

Atsakinėjant į anketoje pateiktus klausimus vadovaukitės šalia klausimo pateiktomis instrukcijomis. Jeigu nuorodų kaip atsakyti klausimą nėra, pasirinkite tik vieną atsakymo variantą ir jį pažymėti varnele. Jeigu tarp pateiktų atsakymo variantų nėra Jums tinkamo prašome įrašyti savo. 

Jeigu atsakinėjant į anketoje pateiktus klausimus Jums kilo neaiškumų, prašome kreiptis el. paštu: [email protected]

Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar esate ką nors girdėję apie savanorystę?
2. Ar yra tekę dalyvauti savanoriškoje veikloje?
3. Žodis „savanorystė“ asocijuojasi su: (galimi keli atsakymo variantai)
4. Jūsų nuomone savanoriškos veiklos mieliau imasi:
5. Ar socialinis statusas turi įtakos imtis finansiškai neatlygintinos veiklos?
6. Kokiose neatlygintinos veiklos srityse yra tekę dalyvauti? (pažymėkite visas tinkančias)
7. Kokiose nealygintinos veiklos srityse labiausiai norėtumėte dalyvauti jeigu gautumėte pasiūlymą? (kiekvienoje eilutėje varnele pažymėkite labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą)
Labai norėčiau (1)Norėčiau, jei daugiau pasiūlymų negaučiau (2)Pasidomėčiau kitos savanoriškos veiklos sritimi (3)Nedalyvaučiau, nes manau kad yra geresnių laisvalaikio praleidimo būdų (4)
1. Aplinkos apsauga, tvarkymas
2. Pagalba vaikams ir jaunimui
3. Pagalba senyvo amžiaus žmonėms
4. Gyvūnų globa
5. Sveikatos apsauga, slauga, pagalba neįgaliems
6. Armjos savanoriai
7. Menas, kutūra, sportas
8. Vietos bendruomenių veikla
9. Psichologinės/socialinės ir konsultacijų linijos/organizacijos
10. Suaugusjųjų švietimas, mokymas
8. Kaip manote ar savanoris gauna asmeninės naudos savanoriaudamas? Jei taip, kokios?
9. Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite Jūsų nuomone svarbiausius apsisprendimą savanoriauti įtakojančius veiksnius. (šalia tinkamo atsakymo varianto pažymėkite varnelę) 1 – visai nesvarbu 5 – labai svarbu
12345
Laisva valia (savanorytę galima pasirinkti laisva valia: niekas neverčia daryti to kas nepatinka)
Nauda (savanoriška veikla yra naudinga ne tik visuomenei, bet ir pačiam savanoriui)
Būdas spręsti problemas (savanorystė suteikia galimybę prisidėti sprendžiant socialines, aplinkosaugos, ir kitas bendruomenei aktualias problemas)
Pagarba (savanoriavimas rodo pagarbą kitų teisėms, žmogiškąjam orumui ir kultūrai)
Lygybė (savanoriaujant žmonės gali pasijausti lygūs su visais)
Teisėtumas (savanoriška veikla yra teisėtas būdas dalyvauti bendruomeninėje veikloje)
Finansiškai neatlygintina veikla (savanoriai nepakeičia nuolatinių darbuotojų ir nekelia grėsmės jų darbo vietoms)
Draugų ir šeimos narių įtaka (žmonės kurie užsiima savanoriška veikla suteikia motyvacijos padėti kitiems)
Pilietiškumas (vykdydamas neatlygintiną veiklą žmogus ugdo pilietiškumą)
Galimybė mokytis (suteikia neoficialaus ir neformalaus mokymosi galimybių, mokomasi valdyti krizines situacijas)
Pajamų dydis (kuo didesnes pajamas žmogus turi tuo jis labiau motyvuotas padėti kitiems)
10. Kiek laiko per mėnesį skiriate savanoriškai veiklai? Jei nesavanoriaujate, kaip manote kiek laiko per menesį galėtumėte skirti šiai veiklai?
11. Apie kurias iš šių Klaipėdos mieste veikiančių organizacijų esate girdėję? (kiekvienoje eilutėje varnele pažymėkite tinkamą atsakymo variantą)
Šioje įstaigoje savananoriauju (savanoriavau anksčiau)Esu girdėjęs (-usi)Niekada negirdėjauNorėčiau sužinoti daugiau
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras.
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapijos Caritas.
„Kitas variantas“.
5 pėdutės.
Klaipėdos jaunimo linija.
Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.
Jaunimo kultūrinė organizacija „Kultūros raktas”.
Dvasinės pagalbos jaunimui centras.
Klaipėdos chorine bendrija „Aukuras“.
Gailestingumo namai.
Labdaros ir paramos fondas „Saulės smiltys“.
Pagalbos moterims linija.
Sutrikusios psichikos žmonių globs bendrija.
Sutrikusios psichikos suaugusiųjų centras.
Klubas „Mes galim“.
Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra.
Mini savanorių centras.
Gyvūnų globos namai „Būk mano draugas“.
Mano miestas „Klaipėda“.
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras.
12. Daugiausiai apie savanorišką veiklą sužinau iš:
13. Ar Jūsų nuomone savanorystė yra laikoma vertybe? Prašome savo atsakyma pakomentuoti.Privalomas
Šiek tiek labai reikalingos informacijos apie jus. Jūs esate:
Jūsų amžius:
Jūsų pastovi gyvenamoji vieta:
Laisvu nuo studijų universitete laiku dažniausiai Jūs:
Jūsų pajamų šaltinis:
Vidutinės Jūsų pajamos per mėnesį yra: