Userjurjurgita
Vieša
Pranešti

Savanorystė Lietuvoje

Esam Klaipėdos universiteto studentai. Rašom darbą apie savanorystę Lietuvoje. Ši anketa anoniminė. Prašom Jūsų dėmesio ir dėkojame už Jūsų sugaištą laiką ir atsakymus. 

Lytis
Jūsų amžius?
Šeimyninė padėtis
Išsilavinimas
Veikla
Jūsų mėnesinės pajamos
Ar Jums yra tekę savanoriauti?
Jeigu Jums būtų pasiūlyta dalyvauti savanoriškoje veikloje, ar sutiktumėte?
Ar per paskutinius metus esate savo noru ir be atlygio dalyvavę, kurioje iš šių veiklų savo laisvalaikio sąskaita ?
TaipNeNežinau
Pagalba senyvo amžiaus žmonėms
Pagalba jaunimui, vaikams
Pagalba neįgaliesiems, slauga
Aplinkos tvarkymas
Gyvūnų globa
Pagalba organizuojant vietos bendruomenių veiklą
Pagalba organizuojant kultūrinius, meno projektus ir renginius
Pagalba organizuojant masinius sporto renginius
Psichologinės/ socialinės pagalbos ir konsultacijų organizacijos
Suaugusiųjų švietimas/mokymas
Pagalba organizuojant, koordinuojant politinių partijų veiklą
Kita
Jeigu dalyvavote, kas Jus paskatino to imtis?
Ar Jūs sutinkate su šiais teiginiais apie savanorystę?
TaipNeNežinau
Norėčiau, kad mano vaikai nors kartą gyvenime pabūtų savanoriais
Savanorystė - tai labai gerbtina veikla, kuri duoda daug naudos visuomenei
Savanoriavimas suteikia galimybę tobulinti jau turimus įgūdžius, profesines kompetencijas
Žmonės užsiimantys savanoriška veikla nėra gerbiami, gali būti laikomi keistuoliais
Savanoriška veikla - tuščias laiko švaistymas
Savanoriška veikla nereikalinga, už visas tokias paslaugas turi mokėti valstybė
ArJūsų darbdavys/ mokykla, universitetas skatina darbuotojus dalyvauti savanoriškoje veikloje?
Kaip manote, kodėl žmonės nenori užsiimti savanoriška veikla?
Kas galėtų paskatinti dalyvavimą savanoriškoje veikloje?