Usersilvijaruta
Results31
Vieša
Pranešti

Savanorystė ir savanorių veiklų koordinavimas muzikos renginiuose

Sveiki,

studijuoju Vilniaus kolegijoje kultūrinės veiklos vadybą III kurse. Rašau baiiamąjį bakaluro darbą bei atlieku tyrimą, kaip apie savanorystę ir savanorių veiklų koordinavimą muzikos renginiuose. Būtų smagu, jei užpildytumėte trumpą anketą, tai užtruks tik kelias minutes, bet Jūsų nuomonė labai svarbi :) Apklausos rezultatai bus naudojami tik rašant baigiamąjį darbą ir viešai neskelbiami. Ačiū!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar dalyvaujate savanoriškoje veikloje?Privalomas
Kokiose srityse savanoriaujate ar norėtumėte savanoriauti? Galimi keli atsakymai.Privalomas
Ar savanoriautumėte tam tikromis sąlygomis?Privalomas
Tikrai taipLabiau taipNežinauLabiau neTikrai ne
Jei koordinatorius visada kritikuoja tai, ką darote
Jei koordinatorius giria už pastangas atliekant užduotis
Jei su kitais savanoriais gerai sutariate
Jei kiti savanoriai nenoriai su Jumis bendrauja
Jei nespėjate atlikti užduočių iki galo, skiriama per mažai laiko atlikti užduotims kokybiškai
Jei turite per daug laisvo laiko, nei esate numatę savanoriškos veiklos užduotims atlikti
Kaip manote, ar reikalingi savanoriai:Privalomas
Tikrai taipLabiau taipNežinauLabiau neTikrai ne
Muzikos festivaliuose
Koncertuose
Menų festivaliuose
Kino festivaliuose
Labdaros renginiuose
Kaip manote, kokiose veiklose labiausiai reikalingi savanoriai muzikos festivaliuose?Privalomas
Tikrai taipLabiau taipNežinauLabiau neTikrai ne
Tvarkant aplinką
Bendraujant su festivalio lankytojais (info punktas)
Užtikrinant saugumą festivalio metu
Padedant festivalio organizavimo veiklose
Reguliuojant eismą festivalio automobilių stovėjimo aikštelėje
Prižiūrint tvarką palapinių miestelyje
Kaip manote, ar savanorių koordinatorius svarbus:Privalomas
Tikrai taipLabiau taipNežinauLabiau neTikrai ne
Užtikrinant savanorių atliekamų užduočių kokybę
Užtikrinant savanorių atliekamų užduočių užbaigimą laiku
Palaikant komandos jausmą
Sprendžiant kilusius konfliktus muzikos renginio metu
Skiriant užduotis savanoriams pagal jų gebėjimus
Palaikant draugišką mikroklimatą tarp savanorių ir renginio lankytojų, dalyvių
Kaip manote, ar savanorių koordinatoriui reikalingi pateikti bruožai?Privalomas
Tikrai taipLabiau taipNežinauLabiau neTikrai ne
Komunikabilumas
Iniciatyvumas
Organizuotumas
Lyderio savybės
Atsakingumas
Kūrybiškumas
Greitas problemų sprendimas
Mandagumas
Kaip manote, ar koordinuojant savanorių veiklas, koordinatoriui svarbu atsižvelgti į:Privalomas
Tikrai taipTaipNežinauNeTikrai ne
Savanorių patirtį
Savanorių asmeninius gebėjimus, pomėgius
Savanorių tarpusavio bendravimą
Savanorių atliekamų darbų tempą
Savanorių užimtumą renginio metu
Savanorių fizinį pasirengimą/sveikatą
Savanorių amžių
Kaip manote, ar svarbus komandinis darbas:Privalomas
Tikrai taipLabiau taipNežinauLabiau neTikrai ne
Užtikrinant geresnį atliekamų užduočių efektyvumą
Užtikrinant atliekamų užduočių kokybę
Savanorių tarpusavio bendravimo skatinimui
Savanorių gebėjimų pažinimui
Savanorių gebėjimų ar kompetencijų tobulinimui
Kaip manote, ar komandos mikroklimatas renginio metu svarbus:Privalomas
Tikrai taipLabiau taipNežinauLabiau neTikrai ne
Atliekamų užduočių kokybės užtikrinimui
Atliekamų užduočių efektyvumui
Užduočių atlikimui laiku
Savanorių bendravime
Kaip manote, ar koordinuojant savanorių veiklas svarbus laiko planavimas?Privalomas
Tikrai taipLabiau taipNežinauLabiau neTikrai ne
Siekiant užtikrinti visų darbų atlikimą laiku
Siekiant pasiekti geresnių užduočių atlikimo rezultatų
Siekiant neatsilikti nuo renginio grafiko
Kokiuose informaciniuose šaltiniuose dažniausiai matote informaciją apie savanorystę?Privalomas
Ar Jums lengvai prieinama informacija apie savanorystę?Privalomas
Labai lengvaLengvaNežinauSunkuLabai sunku
Socialiniuose tinkluose
Naujienlaiškiai elektroniniame pašte
Naujienų portaluose
Organizacijos, kuriai reikalingi savanoriai, tinklalapyje
Tinklalapyje apie savanorystę (pvz.: „Voluntariatas“ ir pan.)
Jūsų nurodytame informacijos šaltinyje
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas