Saugumas įmonėje

Sveiki aš Simonas Eigirdas, studijuoju Vilniaus kooperacijos kolegijoje informacinių sistemų diegimo ir priežiūros specialybėje, esu ketvirto kurso ISDP studentas. Šios apklausos tikslas išsiaiškinti korespondentų nuomonę apie saugumą įmonėje. Atsakymai bus panaudoti atsiskaityme.

Ačiū už atsakymus.

10. Kokia, jūsų nuomone, galėtų būti apsauga patenkant į įmonės patalpas?