Userivetaaaa
Vieša
Pranešti

Sąsajos tarp tėvų savęs vertinimo ir požiūrio į fizines bausmеs vaikams, jų taikymo praktikos bei vaikystės patirtiеs

Sveiki, esu Klaipėdos universiteto psichologijos bakalauro studentė Iveta Liutkutė. Domiuosi tėvų požiūriu į vaikams skiriamas fizines bausmes, jų taikymą, bei tėvų asmenine vaikystės patirtimi. Man svarbi Jūsų asmeninė patirtis, požiūris į bausmes .Prašau nuoširdžiai atsakyti į pateiktus klausimus, pasirenkant Jums tinkamiausią atsakymą. Anketa visiškai anonimiška, duomenys bus naudojami tik apibendrintai ir tik tyrimo tikslais. Ačiū už Jūsų dalyvavimą.

1. Pažymėkite dažniausiai vaikystėje patirtas bausmes (galimi keli pasirinkimo variantai)Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
2. Kaip dažnai Jums teko vaikystėje patirti fizines bausmes?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
3.Įvertinkite vaikystėje patirtus išgyvenimus pasirinkdami Jums tinkamą variantą penkiabalėje skalėje,kurioje 1 visiškai sutiku, o 5 visiškai nesutinku.Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
visiškai sutinkusutinkunežinaunesutinkuvisiškai nesutinku
Labai išgyvenau dėl tėvų skiriamų bausmių
Man buvo labai skaudu, kai mane tėvai bardavo ar mušdavo
Vaikystės bausmės man skaudžiausias prisiminimas
Nors esu gavęs “beržinės košės”“diržiuko”, tačiau nepykstu ant tėvų
4.Nepriklausomai nuo to, kokias bausmes taikote savo vaikams, prašau pareikšti savo nuomonę apie kiekvieną šiame klausime pateiktą vaikų drausminimo būdą. Aš manau, kad tai:Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
1 – Visada geras būdas2 – Paprastai geras būdas3 – Retai geras būdas4 – Nėra geras būdas
Šaukti ant vaiko
Sugriebti arba pakratyti vaiką norint atkreipti jo dėmesį
Pliaukštelėti ar trenkti vaikui
Naudoti diržą, plaukų šepetį ir pan. suduodant vaikui
Nusiųsti vaiką miegoti nedavus jam valgyti
Išplauti vaiko burną muilu, liepti praryti aštraus padažo ar pan
5.Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius ir pažymėkite, kaip su jais sutinkate.Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
1- visiškai sutinku2 - labiau sutinku3 - nei sutinku, nei nesutinku4 - labiau nesutinku5 - visiškai nesutinku
Tėvai turi teisę fiziškai drausminti savo vaikus
Tėvai, kurie niekada nėra taikę fizinių drausminimo priemonių, tinkamai nevykdo savo kaip tėvų pareigų
Fizinis vaikų drausminimas neturi būti laikomas smurto forma
Fizinės drausminimo priemonės padeda pakeisti vaiko netinkamą elgesį
Fizinės drausminimo priemonės yra geriausios vaiko auklėjimo priemonės
Staigi ir greita fizinė bausmė yra efektyvesnė nei ilgas ir ramus auklėjimo procesas
Tik blogi tėvai taiko fizines bausmes savo vaikams
Fizinės bausmės nėra gerai, bet jas tenka taikyti, kai niekas kitas nebeveikia
6.Kokias bausmes taikotė savo vaikams?(galimi keli pasirinkimo variantai)Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
7.Atsakykite į klausimus pasirenkant labiausiai Jūsų situaciją atinkantį atsakymąPrivalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
N = niekada0 = seniau nei prieš metus1 = 1-2 kartus per metus2= 3-5 kartus per metus3= 6-9 kartus per metus4= kartą per mėnesį5 = kelis kartus per mėnesį6= kartą per savaitę7= kelis kartus per savaitę8= kasdien arba beveik kasdien9= du arba daugiau kartų per dieną
Kaip dažnai Jūs šaukiate ant savo vaiko/vaikų?
Kaip dažnai Jūs pliaukštelėjate ranka savo vaikui?
Kaip dažnai Jūs mušate vaiką diržu ar kita priemone?
Kaip dažnai Jūs papurtote savo vaiką?
Kaip dažnai Jūs stumtelite savo vaiką?
Kaip dažnai Jūs įspiriate savo vaikui?
Kaip dažnai Jūs apspjaunate savo vaiką?
Kaip dažnai Jūs patempiate savo vaikui už ausies/plaukų?
8.Apibraukite visus Jūsų situaciją apibūdinančius teiginius. Vaikui taikau fizines bausmes:Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
9.Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius ir pažymėkite, kaip su jais sutinkate.Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Aš esu patenkinta/s savimi
Manau, kad esu nemažiau vertinga/s žmogus nei kiti
Manau, kad turiu daugybę gerų savybių
Darbus atlieku taip pat gerai kaip dauguma kitų žmonių
Manau, kad galiu ne daug kuo didžiuotis
Kartais jaučiuosi nenaudinga/s
Manau, kad esu nemažiau vertinga/s žmogus
Aš norėčiau labiau save gerbti
Aš esu linkusi/ęs manyti, kad aš esu nevykėlė/is
Aš teigiamai vertinu save
10.Jūsų vedybinis statutas:
11. Jūsų lytis:
12.Jūsų dabartinis amžius (įrašykite)
13. Kiek vaikų iki 18 m. turite?(įrašykite)
14. Apibraukite skaičius, žyminčius Jūsų ir Jūsų partnerio/ės (jeigu turite) išsilavinimą.
Pagrindinis ir žemesnisVidurinisProfesinisAukštesnysisAukštasis
Jūs
Partneris/ė
15.Pažymėkite, kaip apibūdintumėte savo šeimos finansinę padėtį?