Šančių seniūnijos teikiamų paslaugų kokybės tyrimas

Šios anketos tikslas – išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie Šančių seniūnijoje teikiamų paslaugų kokybę. Tyrimą atlieka Kauno Technologijos Universiteto, 4- tojo kurso sociologijos studentė. Anketoje surinkti duomenys bus panaudoti rašant praktikos baigiamąjį darbą. Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Dėkoju už bendradarbiavimą.

 

 

1. Kaip dažnai kreipiatės į seniūniją?Privalomas
2. Dėl kokių priežasčių kreipėtės į seniūniją? (galimi ne daugiau kaip 3 atsakymų variantai):Privalomas
3. Ar Jus patenkino seniūnijos darbuotojų atsakymas į Jūsų kreipimąsi?Privalomas
4. Vertindami seniūnijos darbą ir teikiamų paslaugų kokybę, nurodykite, sutinkate ar nesutinkate su žemiau pateiktais teiginiais. Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą ir pažymėkite X.Privalomas
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNeturiu nuomonės
Seniūnija yra lengvai pasiekiamoje patogioje vietoje
Seniūnijos darbo laikas Jums yra patogus
Kai kreipėtės į seniūniją dėl paslaugos suteikimo, Jūsų problema buvo išspręsta, arba buvo suteikta išsami konsultacija
Seniūnijoje dirbantys specialistai yra kompetentingi, išmano savo darbą, maloniai bendrauja su klientais
Seniūnijos skleidžiama informacija yra lengvai prieinama, išsami ir suprantama
Seniūnija turi pakankamai įgaliojimų spręsti iškilusiais problemas
Esate patenkinti vykstančiais socialiniais bei aplinkos pokyčiais seniūnijos teritorijoje
5. Jūsų lytis?Privalomas
6. Koks Jūsų amžius:Privalomas
7. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
8. Koks Jūsų užimtumas?Privalomas
9. Jūsų pastabos, pasiūlymai, kaip gerinti seniūnijoje teikiamų paslaugų kokybę?(įrašykite)