UserDRolandas
Results137
Vieša
Pranešti

RŪKYMAS IR GYVENIMO PRASMĖ! VIDUTINIO SUAUGUSIOJO AMŽIAUS ASMENŲ GYVENIMO PRASMINGUMO SUVOKIMO, MIRTIES BAIMĖS IR RŪKYMO SĄSAJOS

Prašome užpildyti šią anketą asmenų, kurių amžius yra 28-65 m.! Užtruksite tik kelias minutes! Gerbiamas tyrimo dalyvi, kviečiame dalyvauti tyrime, kurį atlieka Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto sveikatos psichologijos programos IV kurso studentas Rolandas Daugnoras. Tyrimo tikslas - patikrinti suaugusių Žmonių gyvenimo prasmingumo suvokimo, mirties baimės ir rūkymo sąsajas. Tyrimo rezultatai yra konfidencialūs, apklausa anoniminė. Rezultatai naudojami tik mokslinio darbo tikslui pasiekti.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Jūsų amžius (įrašykite skaičių)
Lytis
Išsilavinimas
Šeimyninė padėtis
Ar turite vaikų?
Kaip Jūs rūkote?
Jei rūkote, tai kiek jau laiko rūkote?
Jei rūkote, tai kiek cigarečių per dieną surūkote? (įrašykite skaičių)
Apskritai kokia yra Jūsų fizinė sveikata?
Pagalvokite apie tai, kas daro Jūsų gyvenimą svarbiu Jums. Prašau atsakykite į kiekvieną teiginį nuoširdžiai ir tiksliai. Šie klausimai yra labai subjektyvūs ir nėra jokio teisingo ar klaidingo atsakymo į juos.
Visiškai neteisinga (1)Didžiąja dalimi neteisinga (2)Daugmaž neteisinga (3)Negaliu pasakyti teisinga ar neteisinga (4)Daugmaž teisinga (5)Didžiąja dalimi teisinga (6)Absoliučiai teisinga (7)
1. Aš suprantu savo gyvenimo prasmę
2. Aš ieškau kažko, kas suteikia mano gyvenimui prasmingumo jausmą
3. Aš visuomet ieškau savo gyvenimo tikslo
4. Gyvenime turiu aiškų tikslo jausmą
5. Aš gerai jaučiu, kas daro mano gyvenimą prasmingu
6. Aš atradau mane patenkinantį gyvenimo tikslą
7. Aš nuolat ieškau kažko, kas suteikia mano gyvenimui reikšmingumo jausmą
8. Ieškau tikslo ar misijos savo gyvenimui
9. Mano gyvenimas neturi jokio aiškaus tikslo
10. Aš ieškau savo gyvenimo prasmės
Žemiau yra išvardyti su mirtimi susiję įvykiai ir aplinkybės, kurie kai kuriems žmonėms sukelia baimę. Pasirinkdami vieną atsakymą kiekvienam punktui, nurodykite laipsnį, kuriuo Jūs sutinkate arba nesutinkate su kiekvienu teiginiu. Pasistenkite nepraleisti nei vieno teiginio.
Tvirtai sutinku (1)Vidutiniškai sutinku (2)Nei sutinku nei nesutinku (3)Vidutiniškai nesutinku (4)Tvirtai nesutinku (5)
Aš bijau labai lėtos mirties
Apsilankymas laidojimo namuose man kelią baimę
Aš norėčiau paaukoti savo kūną mokslui
Aš baiminuosi dėl savo šeimos narių mirties
Aš bijau, kad pomirtinio gyvenimo nėra
Tikriausiai yra daug mirusiais paskelbtų žmonių, kurie vis dar gyvi
Aš bijau, kad kai mirsiu mano kūnas bus sudarkytas
Aš bijau, kad iki mirties neįvykdysiu savo gyvenimo tikslų
Aš bijau susitikti su Kūrėju
Aš bijau būti palaidota gyva,-as
Mintis, kad vieną dieną mano kūnas bus balzamuotas, man kelia baimę
Aš bijau, jog negyvensiu pakankamai ilgai, kad galėčiau pasimėgauti išėjimu į pensiją
Aš bijau mirties ugnyje
Paliesti lavoną man nebūtų sunku
Aš nenoriu, kad po mirties medicinos studentai naudotų mano kūną praktikai
Aš ilgai kentėčiau, jei netikėtai mirtų man artimi žmonės
Jei mirčiau rytoj, mano šeima ilgą laiką liūdėtų
Aš bijau, kad mirtis yra žmogaus egzistencijos pabaiga
Žmonėms turėtų būti atliktas skrodimas, kad įsitikintų, jog jie yra mirę
Mane gąsdina mintis apie po mirties surastą mano kūną
Aš bijau, kad neturėsiu laiko patirti viską, ko noriu
Aš bijau, kad mirštant patirsiu daug skausmo
Atrasti lavoną būtų siaubinga patirtis
Man nepatinka mintis būti kremuotai,-am
Kadangi miršta visi, aš per daug neliūdėsiu kai mirs mano draugai
Aš bijočiau naktį viena,-as eiti per kapines
Aš bijau mirti nuo vėžio
Man nesvarbu, kur būsiu palaidota,-as medinėje dėžėje ar plieno kriptoje
Mane gąsdina galvojimas, kad gulėdama,-as morge aš būčiau sąmoninga,-as
Aš bijau, kad galbūt Aukščiausiojo nėra
Aš bijau uždusti (įskaitant skendimą)
Man būtų sunku patraukti negyvą gyvūną nuo kelio
Aš nenoriu po mirties paaukoti savo akių kitiems žmonėms
Aš kartais nuliūstu kai miršta pažįstamas
Mintis, kad po mirties būsiu uždaryta,-as karste, mane gąsdina
Niekas iš tikrųjų negali pasakyti, kas įvyks po mirties
Jei aš mirčiau mano draugai ilgą laiką liūdėtų
Aš tikiuosi, kad prieš paskelbiant mirusia,-siu, mane apžiūrės daugiau nei vienas gydytojas
Aš bijau to, kas yra mirę
Mane gąsdina mintis apie mano kūno irimą po mirties
Aš bijau, kad nepamatysiu kaip užauga mano vaikai
Aš bijau smurtinės mirties
Labai ačiū už Jūsų atsakymus!