Rinkėjų požiūris į balsavimo biuletenių išnešiojimą į namus

Šios anketos anonimiškumas yra garantuojamas. Esu ištęstinių studijų studentė, ši anketa skirta moksliniams tikslams.

Kaip vertinate balsavimo biuletenių išnešiojimą į namus?Privalomas
Labai gerai
Gerai
Nei gerai, nei blogai
Blogai
Labai blogai
Ar jums sukėlė kokių nors nepatogumų atėjęs į namus atnešti balsavimo biuletenį iš rinkimų komisijos darbuotojas?
Jeigu sukėlė nepatogumų, tai kuo jūs buvote nepatenkintas?
Kokiu būdu pageidautumėte gauti informaciją apie rinkimų kandidatus ir už juos prabalsuoti?