Userblogiet
Vieša
Pranešti

Religijos

Ką manote apie įvairias pasaulio religijas ir apie Dievą.
Ar laikote save pareigingu krikščioniu?
Kuri iš šių religijų jums atrodo įdomiausia?
Kokia, jei pažymėjote"Kita"?
Ką manote apie satanizmą?
Kas jūsų manymu yra Dievas?Kaip jį įsivaizduojate?
Likite sveiki;)