Userpiktute
Vieša
Pranešti

Reklamos pranesimai: poveikis vaikams

Rašau baigiamąjį darbą apie reklamos pranešimų poveikį vaikams. Dėkoju už atsakymus
Ar reklama daro poveikį Jūsų vaikui (-ams)?
Kur dažniausiai Jūsų vaikas(-ai) pastebi reklamą (galima žymeti kelis):
Kokią reklamą Jūsų vaikas(-ai) pastebi (galima žymėti kelis):
Ar Jūsų vaikas(-ai) prašo nupirkti reklamuojamo produkto?
Kokie Jūsų nuomone, vaiko apsisprendimo pirkti prekę motyvai(galima žymėti kelis):
Jūsų manymu kokia TV reklama daro didžiausią įtaką Jūsų vaiko(-ų) raidai?
Ar reikalingi TV reklamos apribojimai produkcijai skirtai vaikams?
Ar esate matę/girdėję apie Tele2 PILDYK reklamą?
. Kaip vertinate Tele2 PILDYK rodomą reklamą su herojais: Gabbana, Erika, Braške, Mobiu ir Ozzy?
Ar Jūsų vaikas(-ai) pastebi Tele2 PILDYK reklamą?
Kaip vertinate Tele2 Meškafono reklamą?http://www.meskafonas.lt/
Kaip Jūsų vaikas(-ai) reaguoja i MEŠKAFONO reklamą? ( galima žymėti kelis):
Kokios prekės reklama labiausiai patinka Jūsų vaikui (-ams)?
Kokia TV reklama Jums, kaip tėvams labiausiai nepriimtina? Kodėl?
Jūsų amžius:
Jūsų vaiko (-ų) amžius (galima žymėti kelis):