Registracija į „Senojo Testamento pasaulis ir jo atspindžiai kalboje“ kursą (kovo 14 d. – gegužės 2 d., antradieniais, 19.00, LKMA Auloje), dėstyt. doc. dr. N. Kardelis

Devynių paskaitų kurse bus siekiama atkreipti dėmesį į tuos Senojo Testamento prasmių niuansus, kurie neretai praslysta pro akis skaitant Šventojo Rašto vertimus į lietuvių kalbą ir kitas naująsias kalbas. Gilinantis į hebrajų kalbos ir kitų senųjų kalbų – aramėjų, šumerų, akadų, senovės egiptiečių – leksikos klodus, bus bandoma parodyti, ką apie Senojo Testamento pasaulį byloja kalbiniai jo atspindžiai. Siekiant išryškinti žydiškojo pasaulėvaizdžio savitumą bus analizuojami kalbos nulemti semitiškojo ir indoeuropietiškojo mąstymo bei pasaulio matymo skirtumai, atskleidžiama semitų kalboms būdingų idiomų ir savitų kalbos figūrų reikšmė tekstinei Senojo Testamento tradicijai. Bus parodoma, kaip kalbos analizės priemonėmis mėginama rekonstruoti Senojo Testamento laikų žmogaus pasaulėvaizdį ir kalbinį pasaulio matymo kampą; santykį su Dievu ir šventybės fenomenais; žmogaus požiūrį į savo sielą ir kūną; tautinės, kultūrinės, etinės ir religinės senovės žydų savimonės bruožus; giminystės terminus ir socialinės sąrangos niuansus; žydų požiūrį į save pačius, kaip Dievo išrinktąją tautą, ir kitas tautas; gamtos pasaulį – gyvąją ir negyvąją gamtą, fizinės geografijos objektus, žemės ir dangaus reiškinius; kultūros pasaulį – menus ir mokslus, įvairias kultivuotas profesijas bei amatus, miesto ir kaimo kultūros aspektus, taikos ir karo meto realijas; senovės žmogaus požiūrį į tikrovę ir sapną, vaizduotę ir jos chimeras, pranašavimą, sąlytį su antgamtės sritimi, bendravimą su angelais ir demonais, burtininkavimą ir magiją. Per paskaitas bus aptariami ir kai kurie Senajame Testamente minimi įdomesni tikriniai žodžiai – asmenvardžiai ir vietovardžiai. Kurso metu daugiausia bus remiamasi hebrajų kalbos duomenimis, bet siekiant atskleisti platesnį senovės žydų tikėjimo, religinio ir kultūrinio gyvenimo kontekstą bus pasitelkiami ir kitų senojo pasaulio kalbų pavyzdžiai. Kurso klausytojai taip pat bus supažindinti su šiuolaikine mokslinių tyrimų, kurių tikslas – kalbos analizės priemonėmis rekonstruoti senovės žydų pasaulėvaizdį ir Senojo Testamento laikų kultūrą, būkle.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Vardas, pavardėPrivalomas
Jūsų amžiusPrivalomas
Jūsų gyvenamas miestas ir parapija (jei lankote Bažnyčią)Privalomas
Jūsų išsilavinimas
Jūsų el. pašto adresas (privaloma, juo gausite informaciją apie jūsų registraciją ir visą su kursu susijusią medžiagą) ir telefonas (jei norite)Privalomas
Pateikite motyvaciją, dėl ko norėtumėte lankyti šį kursą?Privalomas
Ar jau lankėte Mažosios akademijos kursus? Kokius?Privalomas
Ar lankėte krikščioniško ugdymo užsiėmimus kitur (parapijoje, universitete ar pan.)? Kokius užsiėmimus?Privalomas
Kiek norėtumėte ir galėtumėte įsitraukti į studijas?
Kaip ketinate pritaikyti kurso metu gautas žinias?