Radviliškio rajono suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikių tyrimas

Gerbiamas respondente,

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, siekdamas išanalizuoti ir empiriškai atskleisti bei nustatyti Radviliškio rajono suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikius ir parengti programas šių poreikių tenkinimui, atlieka Radviliškio rajono neformaliojo suaugusiųjų mokymosi  poreikių tyrimą. 

Tyrimo tikslas – nustatyti Radviliškio rajono suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikius ir parengti rekomendacijas šių poreikių tenkinimui.

Anketa yra anoniminė. Vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik statistiškai apibendrinti.  Maloniai prašome atsakyti į visus anketos klausimus. Pažymėkite labiausiai Jūsų nuostatas, patirtį bei nuomonę atitinkantį atsakymo variantą, o jei tarp pasiūlytų variantų tokio nerasite – įrašykite savo. Įdėmiai sekite anketos pildymo nurodymus skliausteliuose, nepraleiskite klausimų. Jūsų nuomonė mums itin svarbi! Dėkojame iš anksto. 

Anketą truksite užpildyti apie 15 min.

1. Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas
(PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą X)
2. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
(PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą X)
3. Koks šiuo metu yra pagrindinis Jūsų užsiėmimas?Privalomas
(PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą X)
4. Ar per pastaruosius vienerius metus esate dalyvavęs / dalyvavusi kokiuose nors mokymuose, kuriuose įgijote / pagilinote savo asmenines arba profesines žinias?Privalomas
(Prie kiekvieno pasirinkimo pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą X)
Dalyvavau dažnaiDalyvavau keletą kartųNedalyvavau
Užsienio kalbos
Kompiuterinis – skaitmeninis raštingumas el. paštas, socialiniai tinklai, informacijos paieška, dokumentų rengimas
Ekonomika, vadyba, verslumas
Teisiniai klausimai vartotojų teisės, darbo teisė, turtiniai klausimai ir pan.
Pilietiškumas, istorija visuomeninės pareigos valstybei, rinkimų tvarka, įstatymai, pilietinės akcijos
Meninė saviraiška dalyvavimas chore, dailė, šokis, teatras
Sveikatingumas žinios apie sveikatą, sveiką gyvenimo būdą
Psichologija
Projektų rengimas
Finansų valdymas
Amatai bitininkystė, puodininkystė, nėrimas, karpiniai ir pan.
Žemdirbystė / gyvulininkystė / žemės ūkis
Kvalifikacijos tobulinimo kursai profesinei veiklai reikalingų žinių gilinimas
5. Kas Jums buvo naudinga dalyvaujant minėtų sričių mokymuose?Privalomas
(PAŽYMĖKITE 2-3 Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus X)
6. Kas organizavo mokymus, kuriuose dalyvavote per pastaruosius vienerius metus?Privalomas
(PAŽYMĖKITE X organizacijas, kurių organizuojamuose mokymuose lankėtės)
7. Iš kokių šaltinių dažniausiai sužinote apie Radviliškio rajone vykstančius mokymus?Privalomas
(PAŽYMĖKITE 2-3 Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantą X)
8. Ar Jūs norėtumėte mokytis, pagilinti jau turimas žinias ir įgūdžius, jeigu turėtumėte tam galimybių?Privalomas
(PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą X)
9. Kokių sričių mokymuose Jūs norėtumėte dalyvauti ir gilinti žinias, jeigu turėtumėte palankias sąlygas ir galimybes?Privalomas
(Lentelėje prie kiekvieno pasirinkimo X pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą)
Labai norėčiauNorėčiauNenorėčiauVisiškai nenorėčiauNežinau
Užsienio kalbos
Kompiuterinio – skaitmeninio raštingumo el. paštas, socialiniai tinklai, informacijos paieška, dokumentų rengimas
Verslumo, vadybos, ekonominių žinių
Teisinių žinių, reikalingų kasdieniame gyvenime vartotojų teisės, darbo teisė, turtiniai klausimai ir pan.
Lietuvių kalbos
Pilietiškumas, istorija visuomeninės pareigos valstybei, rinkimų tvarka, įstatymai, pilietinės akcijos
Meninės saviraiškos dalyvavimas chore, dailė, šokis, teatras
Sveikatingumo žinios apie sveikatą, sveiką gyvenimo būdą
Psichologijos
Finansų valdymo
Projektų rengimo
Amatų bitininkystė, puodininkystė, nėrimas, karpiniai ir pan.
Žemdirbystės / gyvulininkystės / su žemės ūkiu susijusių dalykų
Kvalifikacijos tobulinimo kursai profesinei veiklai reikalingų žinių gilinimas
10. Kokia mokymosi forma Jums būtų patraukliausia?Privalomas
(Lentelėje prie kiekvieno pasirinkimo X pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą)
Labai patraukluPatraukluNepatraukluVisai nepatraukluNesvarbu
Tradicinis mokymas(is) auditorijoje
Mokymasis namuose / darbo vietoje naudojantis interneto galimybėmis
Mišrus mokymasis (dalyvaujant dėstytojui ir nuotoliniu būdu)
11. Kas Jus skatina / paskatintų mokytis bei gilinti jau turimas žinias ir įgūdžius?Privalomas
(PAŽYMĖKITE2-3 Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus X)
12. Kas Jums trukdo / gali trukdyti mokytis bei gilinti jau turimas žinias ir įgūdžius?Privalomas
(PAŽYMĖKITE2-3 Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus X)
13. Kiek valandų per mėnesį galėtumėte skirti pasirinktiems mokymams?Privalomas
(PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą X)
14. Kiek lėšų per mėnesį galėtumėte skirti dominančiai mokymosi sričiai?Privalomas
(PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą X)
15. Jūsų lytis:Privalomas
(PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą X)
16. Jūsų amžius:Privalomas
PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą X)
Jeigu turite pasiūlymų ir pastebėjimų dėl mokymų, vykdomų Radviliškio rajone, organizavimo, maloniai prašome jais pasidalinti: