UserDarbopsichologija
Vieša
Pranešti

Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo anketa Ginčų komisija prie SADM

Laba diena, vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įmonės turi įsivertinti psichosocialinius veiksnius darbo vietoje. 

Psichosocialinis veiksnys tai:

1. veiksniai, susiję su darbo aplinkos sąlygomis, reikalaujančiomis didesnių pastangų, siekiant gauti tą patį darbo rezultatą (darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems veiksniams, darbas naudojant asmenines apsaugines priemones ir kt.);

2. veiksniai, susiję su darbo reikalavimais: darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas), didelis darbo tempas, darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas, neaiškios darbo užduotys;

3. veiksniai, susiję su darbo organizavimu: darbo laiko trukmė, paskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai), darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji), per didelė ar per maža darbo kontrolė, darbo apmokėjimo ypatumai;

4. veiksniai, susiję su darbo turiniu: darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti, sprendimų priėmimo laisvės stoka, per didelis informacijos kiekis, didžiulė atsakomybė, emocinė įtampa, mažas pasitenkinimas atliekamu darbu, monotoniškas darbas.

Prašome Jūsų anonimiškai atsakyti į žemiau pateikiamus klausimus.

Pic
1.Visuomet iš vadovų gaunu aiškias ir man suprantamas užduotis?
2.Mano nuomonė ir pasiūlymai yra išklausomi?
3.Iš savo vadovo sulaukiu pagalbos ir paramos, kurios man gali prireikti?
4.Galiu įtakoti savo darbą: priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę?
5.Darbe nepatiriu didelės įtampos, nesu verčiamas dirbti iki savo galimybių ribų?
6.Man pakanka laiko užduotis atlikti tinkamai ir saugiai?
7.Mano darbas vyksta be trukdžių, pertraukinėjimo ir laukimo laikotarpių?
8.Buvau tinkamai supažindintas ir apmokytas, kaip atlikti visas man paskirtas užduotis, taip pat kaip elgtis užpuolimo, vagystės, sveikatos sutrikdymo atveju?
9.Mano darbo vietoje išsamiai aptariamos darbo užduotys, tikslai bei priemonės kaip jų pasiekti?
10.Mano sveikatai ir saugai nekelia pavojaus smurtas, grasinimai, užpuolimai?
11.Mano darbo vietoje nepasitaikė bauginimų ar priekabiavimo atvejų?
12.Psichologinė atmosfera darbe yra gera?
13.Darbe nekyla tarpasmeninių konfliktų ar konfliktų tarp darbuotojų grupių?
14.Kilusios problemos tarp darbuotojų ir vadovų visuomet būna išspręstos iki galo?
15.Mane visuomet pasiekia atsiliepimai apie mano darbą?
16.Man padėkojama už gerai atliktą darbą?
17.Darbe nesijaučiu vienišas – visuomet galiu pabendrauti su kolegomis (gyvai arba nuotoliniu būdu) ?
18. Įmonėje yra asmuo į kurį galiu kreiptis patyręs (-us) psichologinį smurtą/mobingą pagalbos. Man yra žinomi asmens kontaktiniai duomenys.
19. Periodiškai yra atliekamas mano veiklos vertinimas ir suteikiamas grįžtamasis ryšys.
20. Buvau mokomas kaip atpažinti netinkamą elgesį, kaip įgyti emocinį atsparumą bei kaip tinkamai bendrauti?