UserKarolinaKasp
Results116
Vieša
Pranešti

Psichosocialinė savijauta šeimų, auginančių vaiką su negalia

Gerbiamieji,

Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti, su kokiais sunkumais susiduria šeimos, auginančios vaiką su negalia.

Nuoširdžiai atsakę į klausimus Jūs padėsite suprasti poreikius šeimų, auginančių neįgalius vaikučius. Prašome atsakyti į visus klausimus taip, kaip nurodyta anketoje.

 

Anketa yra ANONIMINĖ, nei vardo, nei pavardės rašyti nereikia.

 

DĖKOJU!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius:
2. Lytis:
3. Šeimyninė padėtis:
4. Darbinė veikla:
5. Neįgalių vaikų skaičius šeimoje:
6. Vaiko su negalia amžius:
7. Vaiko negalios lygis:
8. Vaiko negalios rūšis:
9. Iš viso vaikų skaičius šeimoje:
10. Jūsų psichologinė savijauta:
Tikrai taipLyg ir taipLyg ir neTikrai ne
Mane kankina nežinia dėl vaiko ateities
Jaučiuosi laiminga (-as)
Gyvenimas nepaisant sunkumų, yra puikus
Aš nuolat jaučiuosi pavargusi (-ęs)
Esu nuolat įsitempusi (-ęs)
Nuolat jaučiu įtampą ir stresą
Esu bejėgė (-is)
Beprasmybės jausmas
Jaučiuosi vieniša (-as)
Šeimyninė nesantaika
Pyktis dėl vaiko būklės
11. Kaip vaiko negalia įtakojo tarpasmeninius santykius:
Tikrai taipLyg ir taipLyg ir neTikrai ne
Neigiamai įtakojo vedybinius santykius
Santykiai sustiprėjo
Dažnai konfliktuojame
Palaikome vienas kitą
Visi šeimos nariai įsitraukę
Visi rūpesčiai tik man
12. Kaip vaiko negalia įtakojo santykius su aplinkiniais:
Tikrai taipLyg ir taipLyg ir neTikrai ne
Sumažėjo draugų ratas
Dažnai krepiuosi pagalbos į draugus
Santykiai su giminaičiais tapo įtempti
Dažnai kreipiuosi pagalbos į giminaičius
13. Dalyvavimas visuomeniniame gyvenime su vaiku, turinčiu negalią:
Labai dažnaiDažnaiRetaiNiekada
Lankomės pas gimines / draugus
Lankomės kultūriniuose renginiuose (mugės, muziejai ir pan.)
Keliaujame į užsienį
Vaikštome po parduotuves
Lankomės teatre, kino teatre
Vykstame į išvykas, ekskursijas
Dalyvaujame vaikų edukacijose
14. Kaip leidžiate laisvalaikį viena/vienas be vaiko, turinčio negalią?
Labai dažnaiDažnaiRetaiNiekada
Lankausi pas gimines, draugus ir juos priimu
Važiuoju į gamtą
Keliauju į užsienį
Lankausi teatre, kino teatre, koncertuose
Būnu namuose
Dalyvauju renginiuose
Bendrauju su tokio pačio likimo šeimomis
15. Kaip rūpinamasis ir priežiūra neįgaliu vaiku turi reikšmės jūsų profesinei veiklai?
Tikrai taipLyg ir taipLyg ir neTikrai ne
Teko nutraukti karjerą dėl vaiko negalios
Galimybė dirbti man yra reali
Darbe galiu tobulėti
Sunku derinti karjerą su pareigomis namuose
Reali galimybė nektekti darbo
16. Kaip apibūdintumėte bendradarbiavimą su specialistais dėl vaiko negalios?
Tikrai taipLyg ir taipLyg ir neTikrai ne
Dauguma specialistų tik atlieka pareigą ir nesigilina į vaiko ir šeimos poreikius
Šeima yra specialistų įtraukiama į vaiko raidos vertinimo ir ugdymo procesą
Lygiavertiški santykiai su specialistais
Specialistai atsižvelgia į tėvų nuomonę priimdami sprendimus, susijusius su vaiku
Pasitikiu specialistais
17. Gaunama parama:
Tikrai taipLyg ir taipLyg ir neTikrai ne
Psichologinė parama
Konsultavimas dėl teikiamų pašalpų ir lengvatų
Neįgalaus vaiko užimtumas
Informavimas apie teikiamas paslaugas įvairiose įstaigose, savipagalbos grupes
Konsultavimas dėl vaiko specialiojo ugdymo galimybių
Laisvalaikio organizavimas visai šeimai
Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis
18. Šeimos ekonominė padėtis gimus neįgaliam vaikui ar vaiko negalei atsiradus vėliau:
19. Kaip apibūdintumėte neįgalaus vaiko tarpusavio santykius su broliais/seserimis?
20. Sunkumai susiję su vaiko su negalia auginimu:
TaipIš daliesNe
Dėl negalios vaikas patiria visuomenės atstūmimą
Sunkumai prisitaikant prie vaiko fizinių ir emocinių pokyčių
Informacijos trūkumas apie pagalbos galimybes vaikui
Susiduriate su neigiama aplinkinių nuomone
Jautriai emociškai reaguojate į aplinką (situacijas)
Sunku susitaikyti su vaiko negalia
Paramos/pagalbos, auklėjant neįgalų vaiką, trūkumas iš sutuoktinio
Nepakankama socialinė pagalba iš specialistų Jums ir jūsų šeimai
Tėvų savipagalbos grupių trūkumas