ievabrazytee
281
Vieša
Pranešti

Psichologinis darbuotojų įgalinimas, jo poveikis pasitenkinimui darbu ir darbo rezultatams

Sveiki,

Esu Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Verslo ir teisės studijų programos IV kurso studentė.

Kviečiu Jus sudalyvauti tyrime, kurio tikslas - ištirti psichologinį darbuotojų įgalinimą, jo poveikį pasitenkinimui darbu bei darbo rezultatams. 

Anketa yra anoniminė, o gauti apklausos rezultatai bus naudojami tik baigiamojo darbo rengimui. Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Įvertinkite, kiek jaučiatės psichologiškai įgalintas (-a) darbo aplinkoje skalėje nuo 1 iki 6, kur 1 balas – visiškai nesutinku; 2 balai – nesutinku; 3 balai – labiau nesutinku nei sutinku; 4 balai – labiau sutinku nei nesutinku; 5 balai – sutinku; 6 balai – visiškai sutinku.
123456
Aš galiu darbe daryti įtaką kitiems žmonėms.
Nepaisant kliūčių, aš sugebu pasiekti reikiamus rezultatus.
Manau, kad kiti žmonės darbe pasitiki mano kompetencijomis.
Mano darbas man atrodo prasmingas.
Mano darbas padeda man siekti ilgalaikių tikslų.
Aš esu kompetentingas (-a) tinkamai atlikti savo darbą.
Atlikdamas (-a) darbą aš jaučiuosi užsidegęs (-usi).
Aš galiu daryti įtaką darbe priimamiems sprendimams.
Aš galiu savarankiškai priimti sprendimus darbe.
Įvertinkite savo pasitenkinimą darbu skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 balas – labai nepatenkinta (-s); 2 balai – nepatenkinta (-s); 3 balai – sunku nuspręsti; 4 balai – patenkinta (-s); 5 balai – labai patenkinta (-s).
12345
Galimybe dirbti savarankiškai.
Galimybe tapti pripažintu (-a) visuomenės akyse.
Savo tiesioginio vadovo kompetencija priimant sprendimus.
Galimybe turėti pastovų darbą.
Galimybe nurodyti žmonėms, ką jie turėtų dirbti.
Tuo, kaip praktiškai įgyvendinama organizacijos politika.
Mano darbe suteikiamomis karjeros galimybėmis.
Galimybe išmėginti savus būdus darbui (užduočiai) atlikti.
Tuo, kaip mano bendradarbiai sutaria tarpusavyje.
Pagyrimu, kurį gaunu už gerai atliktą darbą.
Darbe kylančiu pasiekimo jausmu (jausmu, kad atlieku gerą darbą).
Galimybe nuolat būti užsiėmusiam(-iai).
Galimybe kartas nuo karto atlikti įvairų darbą.
Tuo, kaip mano viršininkas vadovauja savo pavaldiniams.
Galimybe dirbti tai, kas neprieštarauja mano sąžinei.
Galimybe dirbti kitų žmonių labui.
Galimybe atlikti užduotis, kuriose galiu panaudoti savo sugebėjimus.
Savo atlyginimu ir darbo krūviu.
Suteikta laisve priimti sprendimus.
Darbo sąlygomis.
Įvertinkite individualius darbo rezultatus skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 balas – retai; 2 balai – kartais; 3 balai – dažnai; 4 balai – labai dažnai; 5 balai – visada.
12345
Man pavyksta planuoti savo darbą taip, kad jis būtų atliktas laiku.
Produktyviai bendradarbiauju su kolegomis.
Susitelkiu į rezultatus, kurių turiu pasiekti darbe.
Man pavyksta atskirti pagrindines darbo problemas nuo šalutinių.
Darbe skundžiuosi nesvarbiais dalykais.
Galiu tinkamai atlikti savo darbą minimaliomis pastangų ir laiko sąnaudomis.
Savo darbą planuoju optimaliai.
Man atrodo, kad darbo problemos yra didesnės nei jos iš tiesų yra.
Savarankiškai imuosi naujų užduočių, pabaigęs (-usi) senąsias.
Kai yra galimybių, imuosi sudėtingesnių darbo užduočių.
Stengiuosi atnaujinti jau turimas žinias.
Imuosi papildomų atsakomybių.
Ieškau kūrybiškų problemų sprendimo būdų.
Ieškau naujų iššūkių savo darbe.
Sutelkiu dėmesį į neigiamus darbo aspektus.
Aktyviai dalyvauju darbo susitikimuose.
Kolegoms skundžiuosi neigiamais savo darbo aspektais.
Stengiuosi atnaujinti savo turimus įgūdžius.
Pašaliniams asmenims skundžiuosi neigiamais savo darbo aspektais.
Jūsų lytis:
Jūsų amžius (įrašykite skaičių):
Jūsų išsilavinimas:
Darbo stažas dabartinėje organizacijoje (įrašykite skaičių metais):
Padalinys, kuriame dirbate:
Ar turite pavaldinių?