UserSMigle
Results122
Vieša
Pranešti

Projektų valdymas

Anketa skirta asmenims dirbantiems su projektais ir/ar prie jų prisidedantiems. Esu Kauno technologijos universiteto, magistro studijų absolventė. Baigiamajame darbe atlieku tyrimą tema – „Projektų valdymo veiklos vertinimas ir projektų užbaigimas nustaytu terminu: rinkos konkurencinio intensyvumo vaidmuo“. Šio tyrimo tikslas – nustatyti, kurie projektų valdymo sistemos kriterijai turi įtakos projektų užbaigimui nustatytu terminu, veikiant rinkos konkurenciniam intensyvumui. Apklausa yra anoniminė.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokiuose projektuose dalyvauja Jūsų organizacija?Privalomas
2. Kokios Jūsų įprastos pareigos, vykdant projektus?Privalomas
3. Žemiau pateiktas projektų konkurencinių charakteristikų sąrašas. Kaip jums svarbu, kad jūsų organizacijos projektai būtų įgyvendinti geriau šių charakteristikų atžvilgiu nei pavyksta konkurentams?Privalomas
Visiškai nesvarbuNesvarbuNei svarbu nei nesvarbuSvarbuLabai svarbu
Projektų sąnaudų lygis
Projektų kokybės lygis
Projektų inovatyvumas
Greitas projektų įgyvendinimas
4. Projekto lyderytės ir kultūros valdymasPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Pokyčiai mūsų organizacijoje įgyvendinami vykdant projektus
Mūsų organizacijoje akcentuojama projektų valdymo nauda
Projektai įgyvendinami lengviau, tinkamai parinkus asmenis jiems valdyti
„Projektų kultūra“ yra vystoma mūsų organizacijoje (pvz.: egzistuoja bendra projektų terminologija, rengiami susitikimai aptarti projektus)
5. Žmogiškieji projektų valdymo ištekliaiPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mūsų organizacijoje yra vykdomi su projektais susiję mokymai, skirti projekto komandos narių gebėjimams didinti
Projekto komandos narių pasiekimai vertinami atsižvelgiant į projekto tikslus
Komandos bendravimas leidžia efektyviai dalytis projekto būsena ir periodiniais tikslais su komandos nariais
6. Projekto strategijos ir politikos valdymasPrivalomas
* Projektų valdymo gebėjimų didinimo programų pavyzdžiai: a. organizacijos mastu vykdomi projektų valdymo metodų mokymai; b. kokybės valdymo sistemos akreditacija; c. organizacijos savininkų pasikeitimas; d. darbuotojų įtraukimas, priimant sprendimus
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Didinamas darbuotojų susidomėjimas projektų valdymu pabrėžiant projektų valdymo naudą
Projektų valdymas duoda daugiausiai naudos, kai jis yra vystomas kaip vienas iš formalių organizacijoje taikomų metodų
Iškilusios kliūtys, kylančios įgyvendinant tipines projektų valdymo gebėjimų didinimo programas*, yra pripažįstamos ir įveikiamos mūsų organizacijoje
7. Projekto partnerystės ir Išteklių valdymasPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Egzistuoja atvira abipusė partnerystė su klientais
Egzistuoja atvira abipusė partnerystė su tiekėjais
Projekto suinteresuotosios šalys visuomet įtraukiamos į projektų vykdymą
8. Projekto gyvavimo ciklo procesų valdymasPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Pagrindiniai verslo procesai yra valdomi per visą projekto gyvavimo ciklą
Gyvavimo ciklo modelių vaidmuo akcentuojamas, vystant projektų kultūrą
Egzistuoja dokumentuotos procedūros, apimančios visus projekto gyvavimo ciklo etapus, įskaitant etapus prieš ir po įgyvendinimo
Mūsų organizacijoje sukurti metodai, skirti valdyti pagrindinius projektų valdymo veiklos rodiklius (KPI‘s)
9. Projekto pagrindinių veiklos rodiklių valdymasPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mūsų organizacijoje sukurti metodai, skirti valdyti pagrindinius projektų valdymo veiklos rodiklius (KPI‘s)
Projekto tikslų valdymo metodai yra susiję su projekto nauda po projekto įgyvendinimo
Organizacijoje egzistuoja procedūra projekto suinteresuotųjų šalių pasitenkinimui vertinti
10. Rinkos konkurencinis intensyvumasPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mes veikiame labai konkurencingame sektoriuje
Konkurencinis spaudimas mūsų įmonėje yra labai didelis
Mes stebime savo konkurentų veiksmus
11. Projektų efektyvumasPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mes užbaigiame projektus sutartu terminu
Mes niekada nevėluojame užbaigti projektus laiku
Mes užbaigiame projektus prieš nustatytą terminą
Mes telpame į numatytą projekto biudžetą
Projektai mūsų organizacijoje valdomi efektyviai
12. Projektų rezultatyvumasPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mes pilnai realizuojame projektų technines specifikacijas
Mūsų projektai įgyvendinami kokybiškai
Mūsų įgyvendintų projektų klientai lieka patenkinti
13. Kiek laiko gyvuoja organizacija, kurioje šiuo metu dirbate?Privalomas
14. Kiek darbuotojų dirba Jūsų organizacijoje?Privalomas