Anketa neaktyvi

Projektas "Raseinių rajono VVG 2023-2027 m. vietos plėtros strategija"

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ baigia įgyvendinti
strategiją, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2016 - 2023 metų programos
priemonę “LEADER metodo įgyvendinimas”


Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 metų programoje numatytas LEADER metodo
tęstinumas, kuriam įgyvendinti Lietuvos vietos veiklos grupės turi parengti naujas, 2023-
2027 metų vietos plėtros strategijas.


Vienos iš pagrindinių vietos plėtros strategijų dalių bus rajono socialinė-
ekonominė, gyventojų, organizacijų poreikių analizė, kuri bus neatskiriama vietos plėtros
strategijos tikslų, veiklos ir finansinio plano dalis.


Siekdama išsiaškinti esamą rajono socialinę-ekonominę situaciją bei gyventojų ir
organizacijų poreikius Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“
parengė situacijos ir poreikių analizės anketą, kurios duomenys bus naudojami rengiant
2023-2027 metų vietos plėtros strategiją, apibrėžiant jos tikslus, formuojant stiprybių,
silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, numatant veiklos ir finansinius planus.


Anketa anoniminė, todėl asmeninių duomenų neviešinimą garantuojame.
Prašome atidžiai perskaityti anketinius klausimus ir pažymėti priimtiniausią variantą. Kur
reikia, būtinai įrašyti savo nuomonę.
Tyrimo rezultai bus naudojami tik strategijos rengimo tikslams.
Maloniai prašome Tavo pagalbos, tikimės nuoširdžių atsakymų.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami