Programavimo pamokų žaidimizavimas

Apklausa skirta informacinių technologijų mokytojams. Anketa bus naudojama programavimo mokymosi žaidimizavimui realizuoti.

4. Kokias užduotis mokiniai sprendžia pamokų metu?