Userpupkis
Vieša
Pranešti

Profesinio išsilavinimo prestižas

Noriu sužinoti, kiek ir kaip ES parama profesinio rengimo reformai įtakotų sistemos modernėjimą ir migracijos stabilizavimą.
Kas geriau: populiari darbininkiška profesija ar aukštoji mokykla "dėl diplomo"?
Profesinė mokykla nėra populiari,nes:
Ar profesinė mokykla yra kompetentinga?
Kaip reikėtų tobulinti profesinį rengimą?
Jei esate(būtute) darbdavys, į darbą priimtute profesinės mokyklos absolventą
Kas turėtų finansuoti mokymo bazės modernizavimą profesinio rengimo centruose?
Ką esate girdėjęs apie ES paramą profesiniam rengimui?
Ar Lietuvoje, lyginant su kitomis ES šalimis, daug moksleivių renkasi profesinio rengimo įstaigas?
Kas galėtų sustabdyti emigracijos srautą tarp LR piliečių, neturinčių aukštojo išsilavinimo?
Jūsų išsilavinimas