vejopuciodukra
Vieša
Pranešti

Prisitaikymas prie patyčių mokykloje

Ekspermentinė apklausa, skirta nagrinėti patyčias mokykloje remiantis teiginiu "Ir šuo kariamas pripranta". Keliama hipotezė, kad po kurio laiko, vaikas patiriantis patyčias nustoja į jas reaguoti arba reaguoja ne tokia stipresne emocine ir fizine išraiška. Darbas atliekamas Romerio Mykolo Universiteto psichologijos studentų. Dekojame už bendradarbiavimą.
Jūsų lytis
Kokio tipo mokykloje mokotės?
kelintoje klasėje mokotės
Jūsų nuomone, jūsų mokykloje patyčios dažnas reiškinys?
Jūsų nuomone ar patyčios dažnos reiškinys kitose mokyklose?
Ar pats tyčiojotės iš kažko mokykloje?
Ar iš jūsų nors kartą tyčiojosi mokykloje?
Atsakydami į klausimus pasirinkite tinkamiausią atsakymo variantą.
NiekadaBeveik niekadaKartaisDažnaiBeveik visadaNuolatos
Kaip dažnai patyriate patyčias/spaudimą iš bendraklasių?
Kaip dažnai patiriate žodines patyčias?
Ar prieš rodomas fizinis pranašumas?
Ar jus stumdo?
Ar jus muša?
Ar smurtautojui atsilyginate smurtu?
Ar keiksnojate kitus?
Ar mokytojai jus užstoja?
Kaip dažnai užsipuolami jūsų klasės draugai?
Ar jus užsipuola bendraklasiai?
Ar jus užsipuola mokytojai?
Ar mokytojai vadina jus negražiom pravardėm?
Kokio tipo smurtą patiriate?
Kodėl patyrę patyčias nesikreipiate į mokytojus/tėvus?
Jūsų nuomone, ar galima apsiprasti su patyčiom ir į jas nebereguoti?
Surašytos įvairios patyčių formos. Prie kiekvienos patyčių formos pasirinkite skaičių atitinkantį jūsų tuo metų jaustą būseną. Jei to niekada nepatyrėte, taip ir pažymėkite.
0 = neregavote/ignoravote situaciją. -5 jautėtės labai blogai, +5 jautėtės labai gerai , -4 blogai , +4 gerai, -3 nuliudote, 3 pralinksmino, -2 pasijutote įskaudintas,2 pakelė nuotaiką -1 sugadino dienai nuotaiką 1 beveik neregavote, bet sukėlė
To niekada jums nepasitaikė-5-4-3-2-1012345
Žodinės patyčios iš bendraklasio
Žodinės patyčios iš jūsų
Jūs pats žodžiais užsipuolėte bendraklasį
Apipaišė jūsų sąsiuvinį
Priekabiavo prie jūsų išvaizdos
Atėmė iš jūsų daiktą
Demontravo prieš jus fizinį pranašumą
Patraukė prieš jums sėdant iš po jūsų kėdę
Vertė rukyti
Vertė gerti
Spaudė vartoti narkotikus
Jus sumušė
Mokytojas sugalvojo jums negražią pravardę
Murgdė baloje/sniege
Jūs buvote apilpiltas
Padalino prieš jūsų valią jūsų telefono numerį
Siuntinėjo nemalonias žinutes
Grasino sumušti
Vertė tyčiotis iš kitų
Sugadino jūsų daiktus
Jus apspjovė
Jus pastumė
Pavogė jūsų namų darbų sąsiuvinį
Jei patyrėte kitokią patyčių formą, prašome įrašyti