Userimunitetas
Vieša
Pranešti

Prisidėk prie Lietuvos sveikatos sistemos gerinimo!

Gerb. Paciente, Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga, siekdama pagerinti sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą renka informacija apie pacientų poreikį naujoms paslaugoms. Šiuo tikslu prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.
1. Amžius (pažymėkite tinkantį atsakymą)
Socialinis statusas (pažymėkite tinkantį atsakymą)
Pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį (pažymėkite tinkantį atsakymą)
Įvertinkite savo lankomos sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų kokybę(pažymėkite tinkantį atsakymą)
Kas turėtų keistis pacientams teikiamų paslaugų kryptyje sveikatos priežiūros įstaigose per artimiausią laikotarpį?
Kokias papildomas paslaugas pasiūlytumėt teikti Jūsų lankomai sveikatos priežiūros įstaigai?
Kurių sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų apmokėjimo įvedimas pagerintų teikiamų paslaugų kokybę?