Userbajorunienesandra
Vieša
Pranešti

PREVENCINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS SPRENDŽIANT VAIKO TESIŲ PAŽEIDIMUS INTERNETINIUOSE SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

         Gerbiami Tėveliai, esu Sandra Bajorūnienė, Klaipėdos universiteto, Šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos studijų programos, I kurso magistrantė. Šiuo metu rašau mokslinį straipsnį tema: „PREVENCINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS SPRENDŽIANT VAIKO TESIŲ PAŽEIDIMUS INTERNETINIUOSE SOCIALINIUOSE TINKLUOSE“ ir atlieku tyrimą norėdama išsiaiškinti, kokia yra tėvų (globėjų) nuomonė apie vaiko teisių pažeidimus internetiniuose socialiniuose tinkluose ir kokias jie žino prevencinės veiklos galimybės sprendžiant vaiko teisių pažeidimus. Maloniai prašau Jūsų pagalbos atliekant tyrimą. Jūsų nuomonė man ypatingai svarbi. Anketa anoniminė, tyrimo duomenys bus pateikti moksliniame straipsnyje tik suvestiniais skaičiais, todėl tikiuosi Jūsų nuoširdžių atsakymų.

1. Jūsų lytis:
2. Vaikų skaičius šeimoje (įrašykite):Privalomas
3. Jūsų vaikas (-ai) mokosi:
4. Ar Jūsų vaikas (-ai) naudojasi internetiniais socialiniais tinklais?
5. Išvardinkite, Jūsų manymu, 3 pačius populiariausius internetinius socialinius tinklus, kuriuose lankosi vaikai. (Pradėkite nuo populiariausio)Privalomas
6. Kokiu tikslu, Jūsų nuomone, vaikai lankosi internetiniuose socialiniuose tinkluose?
7. Kaip manote, ar internetiniuose socialiniuose tinkluose yra pažeidžiamos vaiko teisės?
8. Ar sutinkate su šiais vaiko teisių pažeidimais internetiniuose socialiniuose tinkluose?
TaipIš daliesNe
Teisė sveikai augti ir vystytis
Teisė būti apsaugotam nuo visų rūšių smurto ir išnaudojimo
Teisė į laisvalaikį
Teisė į privatumą ir asmeninį gyvenimą
9. Kaip manote, su kokiomis grėsmėmis vaikai gali susidurti dalyvaudami internetiniuose socialiniuose tinkluose?
TaipNe
Asmeninės informacijos atskleidimas
Seksualinis priekabiavimas
Asmenininių nuotraukos ir vaizdo įrašų iš privataus gyvenimo paviešinimas
Patyčios
Besivystanti priklausomybė nuo interneto
Smurtinių scenų vaizdai
Neteisėta ir žalinga informacija
10. Kokias prevencines priemones taikote, siekdami užtikrinti, kad vaikas saugiai naršytų internetiniuose socialiniuose tinkluose?
11. Kaip manote, ar reikia vaikus mokyti saugiai naudotis internetiniais socialiniais tinklais?
12. Kas, Jūsų nuomone, turi informuoti ir šviesti vaikus apie saugų darbą socialiniuose tinkluose?
13. Ar turite informacijos, kaip vaikus mokyti saugiai naudotis socialiniais tinklais?
14. Kur ieškote informacijos, kaip vaikus mokyti saugiai elgtis socialiniuose tinkluose?
15. Ar esate ką nors girdėję apie „Karštąją liniją“, kur galima anonimiškai pranešti apie neteisėtą ir žalingą turinį internete ir socialiniuose tinkluose?
16. Ar esate ką nors girdėję apie „Vaikų liniją“, kur vaikai gali kreiptis pagalbos, susidūrę su elektroninėmis patyčiomis, priekabiavimu, žalingu turiniu ar kitomis grėsmėmis socialiniuose tinkluose?
17. Kaip vertinate Saugesnio interneto projekto svetainę www.draugiskasinternetas.lt?
18. Kaip elgtumėtės sužinoję, jog internetiniuose socialiniuose tinkluose buvo pažeistos Jūsų vaiko teisės?