Požiūrio į organizacijos kultūrą tyrimas

Gerb. Respondente,

Ši anketa parengta, siekiant nustatyti Jūsų požiūrį į organizacijos kultūrą, jos svarbą. Tyrimą atlieka Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir Technologijų fakulteto studentas Redas Dobrovolskis. Anketa yra anoniminė. Ačiū už Jūsų pagalbą.

 

 

15. Jūsų manymu, kokie yra pagrindiniai organizacijos principai? (galimi keli variantai)
Siekis bendro tikslo sinergijoje su atsižvelgimu į atskirų oganizacijos narių norus bei galimybes
Atsakingas požiūris į pavedamas atlikti užduotis ir kokybiško rezultato siekimas