Poreikio „Galimybių studijai virtualiam javų auginimo ekonominiam modeliui sukurti“ tyrimo anketa

 

Gerb. Respondente,

 

Asociacija „Slėnis NEMUNAS“ vykdydama pavestas funkcijas įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo finansuojamą projektą „Galimybių studija virtualiam javų auginimo ekonominiam modeliui sukurti.

 

Vienas iš svarbiausių projekto tikslų - sukurti virtualią sprendimų paramos priėmimo informacinę sistemą skirtą:

-   javų augintojams: racionaliau planuoti ir organizuoti savo verslą, virtualioje aplinkoje (internete) modeliuoti bei prognozuoti ūkio ekonominius rodiklius, panaudojant ūkio statistinius ir informaciniuose šaltiniuose pasiekiamus modeliavimui reikalingus javų savikainą įtakojančius duomenis;

- konsultantams: padėti atlikti ekonomiškai racionalių sprendimų paiešką, modeliavimui panaudojant konsultuojamame ūkyje arba kituose informaciniuose šaltiniuose internete pasiekiamus  statistinius duomenis;

-   studijų bei mokymosi įstaigoms: virtualiam javų auginimo ūkio rentabilumo modeliavimui.

 

Virtualų javų auginimo ekonominį modelį numatoma įdiegti asociacijos „Slėnis Nemunas“ viešosios prieigos interneto portale.

 

Maloniai kviečiame bendradarbiauti su Asociacija „Slėnis NEMUNAS“ ir prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus.

 

Pastaba: analogiška virtuali sprendimų paramos priėmimo sistema pienininkystės ūkiui sukurta įgyvendinant Lietuvos kaimo tinklo finansuojamą projektą 2011 m. ir įdiegta adresu http://pr.slenis-nemunas.lt/rentabilumo_modelis/. Maloniai prašome registruotis, išbandyti ir pateikti savo atsiliepimus.

 

Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

 

Pagarbiai,

Projekto administratorė

Asociacijos „Slėnis NEMUNAS“ KTPS vadovė Irena Kubiliūtė Vedeikienė

 

Telefonas pasiteirauti: +370 687 934 34

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Įstaigos/įmonės/ūkio/ ir kt. pavadinimas ir adresas:Privalomas
1. Ar naudojate specializuotas kompiuterines programas ūkio veiklos ekonominiams rodikliams modeliuoti?
1.1. Jeigu naudojate, nurodykite kokias:
1.2. Jeigu nenaudojate, nurodykite priežastis:
2. Ar naudojate virtualias priemones ūkio ekonominiams rodikliams modeliuoti?
2.1. Jeigu naudojate, nurodykite kokias:
2.2. Jeigu nenaudojate, nurodykite priežastis:
3. Ar Jūsų įstaigai/įmonei/ūkiui/kt. būtų reikalinga virtuali atviros prieigos (užtikrinant saugias prieigas ir duomenų konfidencialumą) informacinė sistema, kurioje atsižvelgiant į atitinkamus ūkio duomenis ir rodiklius būtų galima:
3.1. atlikti produkcijos savikainos, pelno, pelningumo, likvidumo ar kitų rodiklių, įvertinant pasėlių struktūrą, gaminamos produkcijos realias bei prognozines rinkos kainas, analizę ir modeliavimą?
3.2. paskaičiuoti bei modeliuoti atskirų gamybinių ir ekonomonių rodiklių, pvz. sezoninio, nuolatinio darbo užmokesčio (įvertinant darbo jėgos poreikį), ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, technikos (kainos, nusidėvėjimo, našumo), išlaidų (sėkloms, trąšoms, augalų apsaugos priemonėms (įvertinant jų poreikį augalams), degalams, elektros energijai ir kt.), pajamų ir kitų rodiklių, turinčių įtaką ūkio rentabilumui, investicijų atsipirkimo laikui ir pan.?
3.3. prognozuoti ūkio gamybinius ir ekonominius rodiklius (produkcijos kiekį, pelną ir pan.)?
3.4. modeliuoti gamybinės veiklos variantus pasirenkant pasėlių struktūrą bei paskaičiuoti ir prognozuoti gamybinius ir ekonominius rodiklius kiekvienam variantui atskirai?
3.5. atlikti kitas funkcijas (nurodyti, kurios Jūsų nuomone yra svarbios)
4. Ar Jums būtų reikalingas virtualus javų auginimo ekonominis modelis (atsakymų į iškilusius klausimus ir problemų sprendimų paieška, galimų sprendimų variantų pateikimas ir pan. )?
5. Ar pageidautumėte dalyvauti kuriamo virtualaus javų auginimo ekonominio modelio tobulinimo procese, pvz. pagal suteiktas saugias prieigas (vardą, slaptažodį) įvesti duomenis ir atlikti modeliavimo veiksmus?
6. Kokie kiti aspektai Jūsų nuomone yra svarbūs kuriant šios paskirties virtualius ekonominius modelius bei informacines sistemas?
7. Ar pageidaujate dalyvauti šio pilotinio projekto rezultatų pristatyme?
Anketą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, data. Jeigu į 5 arba 7 klausimą atsakėte „Taip“, nurodykite telefono numerį ar elektroninio pašto adresą.