UserIev.Pa
Vieša
Pranešti

Policijos pareigūnų teisinis statusas

Gerbiamas (-a) respondente, esu Mokylo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos IV kurso studentė ir rašau bakalauro baigiamąjį darbą tema „Statutinių valstybės tarnautojų teisinio statuso ypatumai“. Apklausos tikslas yra sužinoti policijos pareigūnų nuomonę apie jų turimą teisinį statusą ir statuso elementų ypatumus.

Jūsų lytis:
Jūsų turimas išsilavinimas
Teritorinė policijos įstaiga, kurioje dirbate
Jūsų tarnybos policijoje stažas:
Jūs esate:
Ar sutinkate, kad policijos pareigūnai turi ypatingą teisinį statusą?
Jei sutinkate, tai kuo pasireiškia policijos pareigūnų teisinio statuso ypatingumas?
Ar policijos pareigūnui suteikti įgaliojimai ir teisės leidžia įgyvendinti policijai keliamus uždavinius ir vykdyti policijos funkcijas?
Ką manote apie policijos pareigūnui suteiktų teisių ir pareigų tarpusavio ryšį?
Ar sutinkate, kad policijos pareigūnų teisės ir pareigos yra susijusios su pareigūno gyvybei ir sveikatai pavojinga veikla?
Ar gaunamas darbo užmokestis skatina dirbti policijos sistemoje?
Ar socialinės garantijos motyvuoja policijos pareigūnus dirbti vidaus tarnyboje?
Kurios socialinės garantijos labiausiai motyvuoja policijos pareigūnus dirbti vidaus tarnyboje?