Pirmo tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų / jų globėjų apklausa dėl insulino pompų naudojimo

Anketos respondentas - pirmo tipo cukriniu diabetu sergantis Lietuvos respublikos pilietis arba jo globėjas, anketą pildantis sergančiojo vardu.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kiek Jums (Jūsų vaikui) metų?Privalomas
2. Kuriais metais diagnozuotas diabetas?Privalomas
3. Ar šiuo metu gydotės insulino pompa?Privalomas
4. Jeigu nesigydote insulino pompa, kokios to priežastys:
5. Turiu pompą, bet ja nesinaudoju. Šią pompą:
6. Jeigu gydotės insulino pompa, nurodykite nuo kelintų metų?
7. Tai yra Jūsų:
8. Ar buvote nutraukę gydymą insulino pompa ribotam laikui?
9. Kuriam laikui buvote nutraukę gydymą insulino pompa (įrašykite mėnesių skaičių)?
10. Dėl kokių priežasčių buvote nutraukę gydymą insulino pompa?
11. Iš ko sužinojote apie galimybę gydytis pompa?
12. Ar patyrėte spaudimą iš medikų gydytis insulino pompa?
13. Ar patyrėte spaudimą iš medikų gydytis tam tikros firmos insulino pompa?
14. Kaip įsigijote pirmąją insulino pompą
15. Ar teko pompos įsigijimui imti kreditą ar kitaip finansiškai įsipareigoti?
16. Ar per gydymosi laiką keitėte pompos aparatą?
17. Kodėl per gydymosi laiką keitėte pompos aparatą:
18. Kaip įsigijote antrą ar paskesnę insulino pompą
19. Ar teko antros ar paskesnės pompos įsigijimui imti kreditą ar kitaip finansiškai įsipareigoti?
20. Koks jūsų (jūsų vaiko) paskutinis glikozilinto (glikuoto) hemoglobino tyrimo rezultatas?Privalomas
21. Jūsų (Jūsų vaiko) glikozilinto (glikuoto) hemoglobino tyrimo rezultatas gydantis insulino pompa (lyginant su gydymusi švirkštais):
22. Ar manote, kad insulino pompa gerina diabeto kontrolę?Privalomas
23. Ar manote, kad insulino pompa gerina gyvenimo kokybę?Privalomas
24. Ar naudojate nuolatinę gliukozės stebėjimo sistemą (sensorių)?
25. Mano naudojama nuolatinę gliukozės stebėjimo sistema (sensorius) yra:
26. Ar manote, kad sensoriaus naudojimas gerina gyvenimo kokybę?
27. Jeigu nenaudojate nuolatinės gliukozės stebėjimo sistemos (sensoriaus), kodėl:
28. Ar, Jūsų nuomone, sensorių įsigigijimas turėtų būti kompensuojamas?
29. Ar, Jūsų nuomone, insulino pompų įsigijimas turėtų būti kompensuojamas?
30. Kurios firmos (gamintojo) insulino pompą naudojate arba naudojote praeityje?
31. Kurios firmos (gamintojo) insulino pompa likote patenkinti kontroliuojant glikemiją?
32. Kodėl likote patenkinti šia insulino pompa?
33. Kurios firmos (gamintojo) insulino pompa likote NEpatenkinti kontroliuojant glikemiją?
34. Kodėl likote nepatenkinti šia insulino pompa?
35. Jūsų pastabos: