Piniginės išmokos vaikams

Ištęstinių studijų studentė vykdo tyrimą, kurio tikslas įvertinti ar piniginės išmokos turi įtakos vaikų gimstamumui.

11. Jūsų išsilavinimas (įrašykite)
Studijuoju
Studijos tęsiamos
Aukštasis universitetinis
Aukštasis Universitetinis - Bakalauras
Aukštasis
Aukštasis
Aukstasis
universitetinis
Aukštasis universitetinis
Aukštasis/neuniversitetinis
Aukštasis.
Aukstasis magistras
aukštesnysis
Aukštasis.
Aukštasis universitetinis
Aukštasis
Aukstasis
Vidurinis
Aukštasis
Aukštasis
Aukštasis
Aukstesnysis
Aukstasis universitetinis
Aukstasis
Aukštesnysis
Aukštasis
Aukštasis.
Aukštasis
Aukštasis.
Aukštasis