Piliečių dalyvavimas tvarkant vietos reikalus Vilniaus m. Savivaldybėje.

Vilniaus Mykolo Romerio universiteto studentas Vylius Bartaševičius atlieka tyrimą tema: „ Piliečių dalyvavimas tvarkant vietos reikalus Vilniaus miesto savivaldybėje“, kurios tikslas – išsiaiškinti gyventojų nuomonę šia tema. Atsakymai bus panaudoti rašant bakalaurinį darbą. Perskaitykite klausimą ir visus jo atsakymų variantus. Jums priimtiną atsakymo variantą, ar kelis variantus pažymėkite. Dekoju už atsakymus.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
2. Jūsų amžius:Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
3. Jūsų užsiėmimas:Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
4. Jūsų išsilavinimas?Privalomas
Pasirinkite vieną variantą
5. Kaip manote, kas yra tiesioginis piliečių dalyvavimas, tvarkant vietos reikalus?Privalomas
Galimi keli ir jūsų variantas
6. Kokios jūsų nuomone dalyvavimo formos yra patraukliausios (žinomiausios)?Privalomas
(išreitinguokite kiekvieną forma pagal jos patrauklumą, jei forma jūsų nuomuone labai patraukli skirtkite 10 balų, jei visai nepatraukli 1 balą)
10987654321
Nuomonės/idėjos/problemos pateikimas per savivaldybės tinklapį
Įsijungimas į bendruomeninių organizacijų veiklą
Dalyvimas viešuosiosie svarstymuose
Tarybos posedžių stebėjimas
Dalyvavimas visuomeninių komisijų veikloje
Projektų iniciatyvos teisė
Dalyvavimas gyventojų apklausose
Dalyvavimas sueigose ir susirinkimuose
Ataskaitos ir jų išklausymas
Bendravimas su seniūnaičiais
7. Kokia(-iomis) formomis jums yra tekę naudotis tvarkant vietos reikalus 2011-2013 m.?Privalomas
(Galimi keli ir jūsų variantas)
8. Kokios jūsų nuomone dalyvavimo formos yra efektyviausios?Privalomas
(efektyvumas reiškia poveikio lygi, t.y.ar taikant šią formą valdžia sureagavo ir buvo įtakoti sprendimai) (Galimi keli ir jūsų variantas)
9. Kokios jūsų nuomone pagrindinės priežasys lemiančios pasyvų piliečių dalyvavimą?Privalomas
(Galimi keli variantai)
10. Ką jūsų nuomone reikia tobulinti/keisti siekiant, kad piliečiai aktyviau dalyvautų problemų sprendimuose?
(Galimi keli ir jūsų variantas)