Userancoati
Results26
Vieša
Pranešti

Piliečių dalyvavimas seniūnijos teikiamose viešosiose paslaugose

Sveiki, esu Mykolo Romerio universiteto studentė, kuri šiuo metu rengia bakalauro darbą, susijusi su viešosiomis paslaugomis, jų teikimu, bei piliečių dalyvavimų. Lietuvoje viešųjų paslaugų sąvoką pateikia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, pagal kurį, viešoji paslauga yra valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas.

Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti bakalauriniam darbe, anketa yra anoniminė, kurioje atsakymas į pateiktus klausimus užims nuo 5 iki 10 min. 

Dėkoju už Jūsų paaukotą laiką :)

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Lytis:
Kaip dažnai kreipiatės į seniūnijos darbuotojus?
Kiek Jums metų:
Dabartinė gyvenamoji vieta:
Jūsų išsilavinimas:
Ar dirbate?
Kokios Jūsų mėnesio pajamos atskaičius mokesčius?
Ar priklausote visuomeninei organizacijai?
Pvz.: kaimo/vietos bendruomenės, įvairūs kolektyvai ar klubai
Kaip dažnai ir dėl kokių priežasčių kreipiatės į seniūniją?
Nesilankau1 - 2 kartus3 ir daugiau kartų
Dėl licencijos/leidimo į prekybą
Dėl socialinės paramos, socialinio būsto ir pan.
Dėl žemės ūkio
Dėl dokumentu/pažymų sutvarkymo ir išdavimo
Dėl iškilusių konfliktų
Dėl asocialių asmenų, girtavimų, vaikų nepriežiūros ir pan.
Dėl netvarkingo apšvietimo, kelių, nelegalių statynių, sąvartynų ir savavališkos veiklos seniūnijos teritorijoje
Dėl kultūrinių, sporto renginių
Dėl savo pagalbos pasiūlymo
Dėl neatsakingo seniūnijos darbuotojų darbo
Kita
Kaip ir ar galėtumėte įsitraukti į seniūnijos veiklą (gal jau ir padedate), be piniginio atlygio?
Tikrai galėčiauTikriausiai galėčiauNežinauTikriausiai negalėčiauTikrai negalėčiau
Galėčiau padėti suburti arba paskatinti žmones tam tikrai veiklai
Galėčiau padėti organizuoti įvairias šventes ir renginius
Galėčiau padėti su aplinkos tvarkymu, vietovėje kurioje gyvenu (gatvių valymas nuo sniego, gėlynų priežiūra, kapinaičių tvarkymas bei kita)
Galėčiau prisidėti prie dienos centro veiklos arba vaikų. jaunimo užimtumo organizavimu
Galėčiau pasirūpinti arba padėti rūpintis senyvo amžiaus žmogumi
Galėčiau prižiūrėti tinkamu darbu atlikimu viešuosius darbus dirbančius asmenys
Galėčiau padėti darbuotojams rūpintis asocialiais žmonėmis, šeimomis
Galėčiau finansiškai paremti organizuojamus renginius bei aplinkos tvarkymą
Galėčiau prisidėti prie bendrų ūkinių darbų nudirbimo
Kita
Ar esate susidūrę:
Tikrai taipTikriausiai taipNežinauTikriausiai neTikrai ne
Visada padėdu kai seniūnija ka nors organizuoja
Patariu kaip atlikti tam tikrą darbą
Dalinuosi nuomonę apie tinkamą arba ne darbų atlikimą
Savo pasiūlymus seniūnijai stengiuosi įgyvendinti pats su darbuotojų pagalba
Stengiuosi nesusidurti su seniūnija
Aktyviai dalyvaujų bendroje veikoje
Kaip esate informuojamas pagalbos prašyme?
DažnaiKartaisNiekada
Paprašo asmeniškai
Visuotiniame susirinkime
Susižinau pats
Paprašo padėti kiti seniūnijos gyventojai
Susižinau perskaitęs skelbimą
Manęs paprašo organizacija ar klubas kuriam priklausau
Ar būna taip kad:
DažnaiKartaisNiekada
Visuotiniame susirinkime seniūnas viešai pasako kokios pagalbos tikisi iš gyventojų ir kuo jam galėtų padėti
Kalbatės su organizacijos ar klubo nariais ir analizuojat kaip ir kuo galima būtų prisidėti prie veiklos
Jūs įkvepia kitų gyventojų daroma veikla
Už Jūsų pagalba:
DažnaiKartaisNiekada
Švenčių ar kitų renginių metu Jus pasveikina, pagiria, padėkoja
Gaunate padėkos raštą
Jus pamini spaudoje, tinklaraštyje ar kitur
Gaunate dovanų (suvenyrą, saldainių ar kt.)
Seniūnas Jums asmeniškai padėkoja
Greičiau padėda sutvarkyti Jūsų asmeninius reikalus (dokumentus, leidimus ir kt.)
Atsilygina sutvarkydami aplinka prie Jūsų namų
Pasiūlo Jums darbą ar geras pareigas
Kviečia Jus ir toliau aktyviai prisidėti prie bendros veiklos
Ar esate patenkintas?
Tikrai taipTikriausiai taipNežinauTikriausiai neTikrai ne
Seniūno darbu
Seniūnijos darbuotojų darbu
Darbo kokybe
Pastangomis įtraukti gyventojus į bendras veiklas