UserVitalijaGaidelyte
Results75
Vieša
Pranešti

Personalo valdymo specifika šeimos versle. Anketa darbuotojams

Gerbiamas darbuotojau, šios apklausos tikslas išsiaiškinti, kaip Jūs vertinate Jūsų įmonės personalo valdymo būklę. Esu Vilniaus Universiteto verslo vystymo specialybės magistrantė, Jūsų atsakymai padėtų parašyti baigiamąjį darbą. Tyrimas yra anonimiškas ir jo duomenys bus pateikiami tik bendroje formoje.

Nuoširdžiai dėkojame už geranorišką pagalbą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Nurodykite savo įmonės veiklos profilį:
Įvertinkite pateiktus teiginius 5 balų sistemoje (kur 1 balas - visiškai nesutinku, 5 balai - visiškai sutinku):
12345
Jūs esate patenkintas(-ta) darbuotojų atrankos skaidrumu
Pagrindinis darbuotojų atrankos kriterijus – giminystė su įmonės savininkais/vadovais
Jūsų nuomone, naujų darbuotojų adaptacijai skiriamas pakankamas dėmesys
Įmonė rūpinasi visų darbuotojų materialine gerove
Skiriamas didesnis dėmesys savininkų/vadovų giminaičių materialiniams poreikiams
Darbo užmokestis mokamas už pasiektus rezultatus
Jaučiatės vienodai svarbus įmonei kaip ir savininkų/vadovų šeimos narys
Turite galimybę dalyvauti sprendimų priėmime
Jūsų mokymui ir ugdymui sudarytos tinkamos sąlygos
Savininkai/vadovai darbuotojų mokymus laiko jų žmogiškojo kapitalo (žinių, įgūdžių ir t.t.) didinimo priemone
Įmonės savininkas/vadovas mokymų kaštus traktuoja kaip išlaidas
Jūsų darbo užmokestis yra adekvatus savininkų/vadovų giminaičių atlygiui
Darbo užmokesčio sistema yra skaidri ir aiški
Darbas šioje įmonėje Jums teikia pasitenkinimą
Jūs dedate pastangas, kad įmonė būtų sėkminga, Jums rūpi šeimos verslo likimas
Įmonėje darbuotojų kaitos lygis yra nedidelis
Jūs neieškote darbo kitose įmonėse
Įmonėje yra geras psichologinis klimatas
Darbuotojai dirba kaip viena komanda
Įmonėje kyla dažni konfliktai tarp šeimos narių
Galite teigti, kad yra balansas tarp jūsų asmeninio gyvenimo ir darbo
Paaukštinant pirmenybė teikiama savininkų/vadovų giminėms
Darbo krūvis yra per didelis
Dažnai tenka dirbti viršvalandžius
Įmonėje akcentuojami individualūs darbo rezultatai
Nurodykite dirbančiųjų skaičių įmonėje:
Jūsų stažas šeimos versle:
Ar esate šios įmonės savininko/vadovo giminaitis?
Jūsų lytis:
Koks Jūsų amžius?
Jūsų išsilavinimas:
Kokia Jūsų profesija?
Siekiant kuo kokybiškesnių tyrimo rezultatų, maloniai prašome Jūsų nurodyti žinomas šeimos verslo įmones ir/ar kontaktus darbuotojų, kurie dirba tokiose įmonėse. Iš anksto dėkojame.