Userseiniene
Vieša
Pranešti

PERSONALIZUOTAS UGDYMAS IKIMOKLINIAME AMŽIUJE PASITELKIANT ARTIMĄ GAMTINĘ APLINKĄ

Esu Asta Šeinienė pedagogikos studijų studente, savo tyrimimų noriu išsiaiškinti personalizuoto ugdymo nauda ikimokykliniame amžiuje. Dėkoju už jūsų atsakymus.

Ar naudojate savo darbe personalizuoto ugdymo metodus?
Kokius žinote personalizuoto ugdymo metodus?
Jūsų požiūriu ar personalizuoto ugdymo metodai yra veiksmingi?
Kokio amžiaus vaikų ugdyme siūlote naudoti personalizuota ugdymą?
Ar savo darbe naudojate artimą gamtinę aplinką , norędami ;pagerinti ugdymo procesą?
Ar teko lankytis lauko darželiuose?
Kokį įspūdį jums paliko ugdymo procesas lauko darželyje?
Ar norėtumėte įtraukti daugiau personalizuoto ugdymo pasitelkiant artimą gamtinę aplinką į savo kasdieninį darbą? (atsakymą pagrįskite)
Jūsu amžius:
50-62 metų