Usersandriukas69
Vieša
Pranešti

Personalas

Jūsų nuomon, kurie veiksmai yra svarbūs formuojant personalą įmonėje?
Visiškai nesvarbuNesvarbuVidutiniškaiSvarbuLabai svarbu
Peronalo paieška
Personalo atranka
Personalo vertinimas
Suteikta galimybė siekti karjeros
Personalo išlaikymo būdai
Personalo ugdymas
Įvertinkite personalo valdymo aspektus
Visiškai nesvarbuNesvarbuVidutiniškaiSvarbuLabai svarbu
Vadovo autoriteto formavimas
Vadovo elgesys
Vadovo darbo organizavimas
Darbuotojų poreikio pažinimas
Motyvavimas
Informavimas
Komandinio darbo organizavimas
Materialus atlyginimas už darbą
Bendradarbiavimo organizavimas
Konfliktų sprendimas
Karjeros planavimas
Vertinant Jūsų tiesioginį vadovą, kurie teiginiai Jums kaip darbuotojui svarbūs?
Visiškai nesvarbuNesvarbuVidutiniškaiSvarbuLabai svarbu
Gebėjimas valdytis
Aiškios asmeninės vertybės
Aiškūs asmeniniai tikslai
Poreikis vystyti savo asmenybę
Kūrybiškumas
Gebėjimas daryti įtaką aplinkiniams
Vadybos žinios
Stiprūs vadovavimo įgūdžiai
Mokymo gebėjimas
Aukšti kolektyvo formavimo ir ugdymo gebėjimai
Kokios taikomos priemonės padeda išlaikyti kvalifikuotus specialistus darbo vietose?
Visiškai nesvarbuNesvarbuVidutiniškaiSvarbuLabai svarbu
Sukurta tinkama darbinė aplinka
Suteikta galimybė save išreikšti ir realizuoti
Užtikrinti geri santykiai su vadovu ir kolegomis
Suteikta galimybė siekti karjeros
Koks taikomas mokymosi būdas yra priimtininiausias?
Visiškai nesvarbuNesvarbuVidutiniškaiSvarbuLabai svarbu
Mokymai darbo vietoje
Mokymas ne darbo vietoje
Savarankiškas darbuotojo mokymasis
Kita
Koks taikomas mokymosi būdas yra priimtininiausias?
Jūsų nuomone, kas lemia vykdomų mokymų sėkmę ir naudą pačiai organizacijai?
Jūsų nuomone, kas lemia vykdomų mokymų sėkmę ir naudą pačiai organizacijai?
Įvertinkite teiginius, susijusius su PERSONALO PAIEŠKA VIDINĖJE DARO RINKOJE
Visiškai nesvarbuNesvarbuVidutiniškaiSvarbuLabai svarbu
Gera darbuotojų motyvavimo priemonė
Mažesnės išlaidos ieškant darbuotojų
Mažesnės laiko sąnaudos
Siaurėja naujo darbuotojo pasirinkimo galimybės
Gali suveikti simpatijų ir antipatijų mechanizmas
Sumažėja permainų ir naujovių galimybė
Įvertinkite teiginius, susijusius su PERSONALO PAIEŠKA VIDINĖJE DARO RINKOJE
Visiškai nesvarbuNesvarbuVidutiniškaiSvarbuLabai svarbu
Įsileidžiamos naujos idėjos ir galimybės
Didesnė kandidatų pasirinkimo galimybė
Išlaikomas objektyvumas darbuotojų atžvilgiu
Didelės išlaidos ieškant darbuotojų
Didelės laiko sąnaudos
Kaip manote, ar įmonėse yra skiepijamos vertybės?
Kokios jūsų manymu vertybės yra skiepijamos įmonėse
Jūsų lytis
Amžius
Darbo stažas organizacijoje
Jūsų išsilavinimas