Userjonuciudarzelis
Results8
Vieša
Pranešti

Pedagogų tarpusavio ir su tėvais bendradarbiavimas ugdymo proceso įgyvendinime

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Mokytojai bendradarbiauja vieni su kitais ugdymo procese.
2. Kokiais būdais mokytojai bendradarbiauja vieni su kitais ugdymo procese?
3. Mokyojai bendradarbiauja su kitų įstaigų mokytojais įvairiose veiklos srityse.
4. Mokytojai vieni su kitais tariasi dėl projektinių veiklų, renginių planavimo.
5. Ugdytiniai, veiklų metu, bendradarbiauja tarpusavyje ir su mokytojais.
6. Ugdytinių tėvai yra pakankamai supažindinami su darželio ugdymo proceso planais.
7. Darželyje taikoma veiksminga, šeimų įtraukimo į ugdymo procesą sistema.
8. Tėvai dažnai įsitraukia į ugdymo proceso įgyvendinimą.
9. Kokiais būdais tėvai įsitraukia į ugdymo proceso įgyvendinimą?
10. Kaip dažnai tėvai įsitraukia į ugdymo proceso įgyvendinimą?