Userlina.pesec
Results9
Vieša
Pranešti

Pedagogų požiūris į 5 - 6 metų amžiaus vaikų ekologinį ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje.

 

Gerbiami pedagogai!

Šiaulių universiteto, tęstinių ir nuotolinių studijų instituto, ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo pedagogikos neformaliųjų studijų programos studentė Lina Peseckytė, atlieka apklausą, kurios tikslas sužinoti pedagogų požiūrį į 5 – 6 metų amžiaus vaikų ekologinį ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje. Kreipiuosi į Jus, prašydama dalyvauti tyrime, užpildant anketą.  Apklausa yra anoniminė, gauti duomenys bus naudojami tik kursinio darbo tikslams. Prašyčiau Jūsų pažymėti atsakymą (ar atsakymus) labiausiai atitinkantį (atitinkančius) Jūsų nuomonę ženklu X, jei tinkamo atsakymo nėra įrašykite savąjį. Kituose (atviro tipo) klausimuose prašyčiau įrašyti Jūsų nuomonę. Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kas, Jūsų nuomone, yra ekologinis ugdymas?
2. Kaip dažnai Jūsų ugdymo įstaigoje vyksta veiklos susijusios su ekologiniu ugdymu?
3. Jūsų nuomone, ar svarbus ekologinis ugdymas ikimokyklinukams?
4. Kokiais veiksniais remiatės parenkant vaikams ekologines veiklas? (galimi keli atsakymo variantai)
5. Sunumeruokite šiuos ekologinio ugdymo tikslus nuo to, kuriam skiriate daugiausiai dėmesio iki to, kuriam skiriate mažiausiai.
Ugdyti kasdienio gyvenimo įgūdžius
Diegti ekologines nuostatas
Plėtoti žinias apie ekologines sistemas
Lavinti savarankišką mąstymą, gebėjimą diskutuoti
Ugdyti bendruosius gebėjimus
Supažindinti su gamtos grožiu, išskirtinumu
Puoselėti istorines vertybes
6. Kokias taikote ekologinio ugdymo organizavimo formas ir metodus savo darbe?
7.Kokiomis priemonėmis naudojatės organizuodami vaikų ekologinį ugdymą?
8. Kokiais būdais įgyjate ekologinio raštingumo žinių? (galimi keli atsakymo variantai)
9. Su kokiomis problemomis susiduriate organizuodami ekologinį ugdymą? (galimi keli atsakymo variantai)
10. Kokias rekomendacijas pateiktumėte kolegoms/ėms, kurios padėtų geriau organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų ekologinį ugdymą:
11.Jūsų pedagoginio darbo stažas:
12. Jūsų kvalifikacinė kategorija: