UserMildaJusk
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo formos, ugdant pradinio skaitymo įgūdžius priešmokykliniame amžiuje.

Gerbiamas respondente, 

Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto Ikimokyklinės ir priešmokyklinės

pedagogikos studijų programos III kurso studentė Milda Juškienė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra išnagrinėti pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo formas, ugdant pradinio skaitymo įgūdžius priešmokykliniame amžiuje. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti pedagoginių studijų baigiamajame darbe. Maloniai prašau skirti 10-15 minučių ir užpildyti anketą. Apklausa yra anoniminė. Jums tinkantį atsakymą pažymėkite varnele.

1. Kas, Jūsų manymu, yra bendradarbiavimas? (pažymėkite vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymo variantus)
3. Koks bendradarbiavimo su tėvais pobūdis Jums aktualiausias? (pažymėkite vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymo variantus)
4. Kokias bendradarbiavimo su tėvais formas dažniausiai pasirenkate? (pažymėkite vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymo variantus)
6. Kaip manote, kurie pažintiniai gebėjimai yra svarbiausi pradinio skaitymo įgūdžiams ugdyti? (pažymėkite vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymo variantus)
7. Kaip manote, ar bendradarbiavimas su tėvais yra svarbus veiksnys ugdant vaiko pradinio skaitymo įgūdžius? (pažymėkite vieną atsakymo variantą)
8. Kaip tėvai įsitraukia į bendradarbiavimą su pedagogais? (pažymėkite vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymo variantus)
11. Ugdant pradinio skaitymo įgūdžius svarbu (pažymėkite ar sutinkate su teiginiais):
12. Jūsų nuomone, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas, ugdant pradinio skaitymo įgūdžius, vaikui padeda? (pažymėkite vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymo variantus)
13. Kaip manote, ko svarbu siekti, ugdant vaikų pradinio skaitymo įgūdžius? (pažymėkite vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymo variantus)
15. Jūsų amžius:
16. Jūsų išsilavinimas:
17. Jūsų pedagoginio darbo patirtis:
18. Jūsų pedagoginė kvalifikacija:

Anketos meniu

Kita anketa »