Usereditaa7
Results108
Vieša
Pranešti

Pedagogų bendradarbiavimas telkiant pilietinę bendruomenę mokykloje viduriniosios paauglystės mokinių požiūriu

Mielas moksleivi,

Aš esu Lietuvos edukologijos universiteto socialinės edukacijos fakulteto socialinio ugdymo katedros socialinės pedagogikos ištęstinių studijų V kurso studentė. Atlieku tyrimą „Pedagogų bendradarbiavimas telkiant pilietinę bendruomenę mokykloje viduriniosios paauglystės mokinių požiūriu‘‘, kurio tikslas – nustatyti mokinių požiūrį į pedagogų bendradarbiavimą telkiant pilietinę bendruomenę mokykloje.

Ši apklausa yra anoniminė.

Maloniai prašau atsakyti į pateiktus anketos klausimus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pažymėkite jūsų supratimu pilietinės bendruomenės sąvoką apibūdinanti teiginį (galimi keli variantai).Privalomas
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinku
Tai arena, veikianti atskirai nuo šeimos, valstybės ir rinkos, kurioje žmonės vienijasi bendrų interesų labui ir viešajai gerovei kurti
Tai bendruomenės nariai, kurie yra lygūs, visuomeniški ir aktyvūs, pasižymi pilietine dorybe
Tai visuomenė, kurioje veikia įvairūs piliečių susivienijimai, bendrijos, asociacijos ir kitokios piliečių organizacijos, galinčios padėti apsisaugoti ir nuo valstybės piktnaudžiavimo valdžia
Nesuprantu šios sąvokos
Ar galėtumėte teigti, jog priklausote savo mokyklos pilietinei bendruomenei?Privalomas
Kaip manote, ar Jūsų mokyklos bendruomenė yra pilietiškai aktyvi?Privalomas
Kas, Jūsų nuomone, turėtų ugdyti ir palaikyti jauno žmogaus pilietiškumą? Galimi keli atsakymų variantai.Privalomas
Jūsų žiniomis, pedagogai tarpusavyje bendradarbiauja vykdant pilietinę veiklą mokykloje?Privalomas
Kaip manote, ar pedagogų tarpusavio bendradarbiavimas turi įtakos telkiant pilietinę bendruomenę mokykloje?Privalomas
Kaip dažnai tenka dalyvauti veiklose, kurias organizuoja tarpusavyje bendradarbiaujantys pedagogai?Privalomas
Jūsų nuomone, kada pedagogams geriau sekasi organizuoti įvairias veiklas: dirbant atskirai po vieną ar bendradarbiaujant tarpusavyje?Privalomas
Kokiose pedagogų organizuojamose veiklose Jūs dalyvaujate? Atsakymą įrašykitePrivalomas
Ar Jums patinka pedagogų organizuojamos veiklos, kuriose dalyvaujate?Privalomas
Ką norėtumėte pakeisti pedagogų organizuojamose veiklose? Atsakymą įrašykitePrivalomas
Kokių pasiūlymų turėtumėte pedagogams, kurie bendromis jėgomis organizuoja įvairias veiklas mokykloje? Atsakymą įrašykitePrivalomas
Lytis:Privalomas
Klasė, kurioje mokotės?Privalomas