UserIIvetukss
Vieša
Pranešti

PEDAGOGŲ APKLAUSA

Gerb. apklausos dalyvi/e,

Klaipėdos Valstybinės kolegijos Verslo fakulteto, Pedagogikos katedros, Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos, trečiojo kurso studentė Iveta Starikovienė atlieka tyrimą, kurio tikslas ištirti pedagogų nuomonę apie vaikų savikontrolės įgūdžių ugdymą žaidžiant žaidimus su taisyklėmis.Man labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa anoniminė, todėl užtikrinu, jog duomenys bus panaudoti tik statistiškai apibendrinti, todėl garantuojamas visiškas konfidencialumas. Dėkoju už sutikimą dalyvauti tyrime ir tikiuosi Jūsų nuoširdumo bei atvirumo atsakant į žemiau pateiktus klausimus, nes  Jūsų dalyvavimas suteiks daug reikšmingos informacijos. Jūs užtruksite tik apie 5 minutes.

Instrukcija. Prašau atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą (jį pažymėkite varnele (v) ar kryžiuku (x)) arba įrašyti savąjį atsakymą. Labai svarbu, kad į visus klausimus atsakytumėte nuoširdžiai.

1. Koks Jūsų pedagoginis darbo stažas? (pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)
2. Kokia Jūsų kvalifikacinė kategorija? (pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)
3. Koks Jūsų grupės auklėtinių amžius? (pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)
4. Kaip manote, kokių socialinių įgūdžių trūksta ikimokyklinio amžiaus vaikams? (Pažymėkite kelis Jums tinkančius atsakymo variantus)
5. Kaip manote, kokia yra savikontrolės įgūdžių reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)
6. Kokie, Jūsų nuomone, savikontrolės įgūdžių ugdymo uždaviniai? (Pažymėkite kelis Jums tinkančius atsakymo variantus)
7. Kaip manote, kada reikia pradėti ugdyti savikontrolės įgūdžius? (pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)
8. Kaip manote, kokiose žaidimuose labiausiai atsispindi ikimokyklinio amžiaus vaiko, savikontrolės įgūdžiai? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)
9. Kokia Jūsų nuomonė apie tai, kaip ikimokyklinio amžiaus vaiko žaidime atsispindi vaiko savikontrolės įgūdžiai? (Pažymėkite kiekvienoje eilutėje jums tinkamą atsakymą)
Visiškai sutinkuSutinkuSutinku iš daliesNesutinku
Vaikas geba laikytis žaidimo taisyklių.
Vaikas geba tinkamai reaguoti į laimėjimą, pralaimėjimą.
Vaikas geba žaisti komandoje.
Vaikas gali kurti sudėtingesnes žaidybines situacijas.
Vaikas žaidime sugeba dalintis
Vaikas yra jautrus kitam – turi noro padėti žaidime.
10. Kaip manote, kokie žaidimai yra itin palankus ugdyti vaikų savikontrolės gebėjimus?(Pažymėkite kelis Jums tinkančius atsakymo variantus)
11. Žaidimas su taisyklėmis ugdo, lavina? (Pažymėkite kiekvienoje eilutėje jums tinkamą atsakymą)
Visiškai sutinkuSutinkuSutinku iš daliesNesutinku
Lavina protą
Ugdo savarankiškumą
Ugdo savikontrolės gebėjimus
Ugdo pasitikėjimą savo jėgomis
Ugdo intelektą
Lavina gebėjimus
12. Kokia Jūsų nuomonė, ar žaidimai su taisyklėmis turi kokią nors įtaką ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymui? (Pažymėkite kelis Jums tinkančius atsakymo variantus)
13. Žaidimus su taisyklėmis labiausiai mėgsta žaisti ? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)
14. Kaip manote, kokiame amžiuje labiausiai išryškėja savikontrolės gebėjimai? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)
15. Ar Jūs pritariate teiginiui, jog ikimokyklinio amžiaus vaikai stokojantys savikontrolės gebėjimų patiria sunkumų? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)
16. Kaip dažnai Jūs taikote šiuos ugdymo modelius, ugdydami vaiko savikontrolės gebėjimus darželyje? (Pažymėkite kiekvienoje eilutėje jums tinkamą atsakymą)
VisadaDažnaiRetaiLabai retaiNiekada
Skatinu vaikus žaisti žaidimus su taisyklėmis.
Skatinu vaikus žaisti vaidmeninius/ siužetinius žaidimus
Organizuoju vaikams įvairiais estafetines varžybas
Labai dažniai bendrauju su vaikais individualiai, kalbu apie tais kas yra savikontrolė.
Mokau vaikaus laikytis grupės taisyklių.
Kalbu su vaiku apie emocijų kontroliavimo galimybes.
17. Kaip manote, ar ikimokyklinio amžiaus vaikui reikalingas savikontrolės įgūdžių ugdymas? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)
18. Jūsų nuomonė, kaip būtų galima padėti tėvams ugdyti vaikų savikontrolės įgūdžius? (Pažymėkite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą)