UserArmintavag
Vieša
Pranešti

Patyčios

Šioje apklausoje norėčiau sužinoti kiek mokinių mokymo įstaigose patiria patyčias ir kaip dažnai.

Jūsų lytis
Jūsų amžius
Kokioje mokymosi įstaigoje mokotės?
Kurioje klasėje\kurse patyrėte\ patiriate patyčias?
Kaip saugiai jūs jaučiatėsi savo mokomojoje įstaigoje?
Labai saugiai
Saugiai
Kartais saugiai, kartais nesaugiai
Nesaugiai
Visiškai nesaugiai
Kaip dažnai kiti mokiniai tyčiojosi iš Jūsų?
Kokiu būdu iš Jūsų tyčiojosi?
N􏰀iekada1-2 kartus2-3 kartus per mėnesį1 kartą per savaitęKeletą kartų per savaitę
Mušdavo
Stumdydavo
Įspirdavo
Gadindavo Jūsų daiktus
Atimdavo Jūsų pinigus ar kitus daiktus
Ignoruodavo ar nebendraudavo su Jumis
Apkalbinėdavo Jus
Prasivardžiuodavo, erzindavo Jus
Grasindavo Jums
Apspjaudydavo Jus
Rašydavo įžeidinėjančius ir nemalonius užrašus apie Jus
Kita
Kuriose mokyklos vietose iš Jūsų tyčiojosi?
N􏰀iekadaKartaisDažnai
Koridoriuose
Kabinetuose
Valgykloje
Tualete
Mokyklos kieme ar teritorijoje
Kaip dažnai Jūs tyčiojaisi iš kitų mokinių
Pažymėkite, kiek sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais?
Pilnai sutinkuSutinkuN􏰀esu tikras (- a)N􏰀esutinkuVisiškai nesutinku
Patyčios yra normali vaikų bendravimo dalis.
Skųstis suaugusiems, kai iš Jūsų tyčiojasi kiti mokiniai, yra blogai.
Pranešti suaugusiems apie vaiką, kuris tyčiojasi iš kitų yra blogai.
Ką Jūs galėtumėte padaryti tam, kad sustabdytumėte patyčias mokymosi įstaigoje?