Patyčios

Apklausa

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kokioje klasėje esi?
Kokia tavo lytis?
Kiek gerų draugų turi klasėje?
MerginaVaikinas
Neturiu
Klasėje turiu 1-ą gerą draugą
Klasėje turiu 2-3 gerus draugus
Klasėje turiu 4-5 gerus draugus
Klasėje turiu 6 ir daugiau gerų draugų
Kiek kartų iš Tavęs tyčiojosi mokykloje per paskutinius keletą mėnesių?
MerginaVaikinas
Iš manęs nesityčiojo per paskutinius keletą mėnesių
Tik vieną ar du kartus
2ar 3 kartus per mėnesį
Maždaug kartą per savaitę
Keletą kartų per savaitę
Kokiu būdu iš tavęs tyčiojosi per paskutinius keletą mėnesių?
MerginaVaikinas
Užgauliai ir pašaipiai pravardžiavo
Vertė daryti dalykus, kurių aš nenorėjau
Kiti mokiniai mane ignoravo, nepriėmė į draugų grupę
Man įspyrė, pastūmė ar mušė, arba uždarė patalpoje ir neišleido iš jos
Iš manęs buvo atimti pinigai, sulaužyti mano daiktai
Kiti mokiniai mane apkalbinėjo, melavo, siuntė negražius laiškelius
Iš manęs tyčiojosi kitu būdu
Kurioje klasėje mokosi iš Tavęs besityčiojantys mokiniai
MerginaVaikinas
Iš manęs nesityčiojo per paskutinius keletą mėnesių
Tai mano klasės draugas
Tai mokinys iš paralelinės klasės
Tai vyresnis (-i) mokinys (-iai)
Tai jaunesnis mokinys(-iai)
Tai mokiniai iš įvairių klasių
Kiek laiko iš Tavęs buvo tyčiojamasi?
MerginaVaikinas
Iš manęs nesityčiojo per paskutinius keletą mėnesių
Tai truko vieną-dvi savaites
Tai truko maždaug apie mėnesį
Tai truko maždaug apie 6 mėnesius
Tai truko maždaug metus
Tai truko keletą metų
Kur iš Tavęs buvo tyčiojamasi?
MerginaVaikinas
Gimnazijos kieme, stadione
Koridoriuose, laiptinėse
Klasėje esant mokytojui
Klasėje, kai mokytojo nebuvo
Tualete
Sporto salėje, ar persirengimo kambaryje
Valgykloje
Pakeliui į arba iš mokyklos
Autobuso stotelėje
Autobuse
Kitose mokyklos vietose
Ar esi kam nors sakęs, kad iš Tavęs tyčiojasi?
MerginaVaikinas
Savo klasės auklėtojui
Kitam suaugusiam mokykloje
Savo tėvams/globėjams
Savo broliams, seserims
Savo draugui/draugams
Kokiam nors kitam suaugusiam
Nesakiau niekam
Kai matai, kad iš Tavo bendraamžio tyčiojasi, ką jauti ar galvoji?
MerginaVaikinas
Matyt jis/ji to nusipelnė
Aš nieko nejaučiu
Man truputį jo/ jos gaila
Man gaila ir noriu jam/jai padėti
Ar dažnai mokytojai ar kiti suaugusieji mokykloje bando sustabdyti patyčias?
MerginaVaikinas
Beveik niekuomet
Retai
Kartais
Dažnai
Beveik visuomet
Kaip dažnai per paskutinius keletą mėnesių Tu dalyvavai patyčiose?
MerginaVaikinas
Aš nesutyčiojau iš kitų mokinių
Tik vieną ar du kartus
2 ar 3 kartus per mėnesį
Maždaug kartą per savaitę
Keletą kartų per savaitę
Ar manai, kad galėtum prisidėti prie patyčių iš mokino, kurio tu nemėgsti?
MerginaVaikinas
Taip
Taip, galbūt
Aš nežinau
Ne, aš taip nemanau
Tikrai ne
Kaip paprastai Tu elgiesi, kai matai, kad iš Tavo bendraamžio tyčiojasi kiti?
MerginaVaikinas
Aš niekada nepastebėjau, kad kas tyčiotųsi iš mano bendraamžių
Aš prisijungiu prie patyčių
Aš nieko nedarau, bet manau, kad patyčios nėra blogai
Aš tik žiūriu kas vyksta
Aš vienaip ar kitaip bandau padėti skriaudžiamam mokiniui
Kaip Tu mania, kiek dug per paskutinius keletą mėnesių Tavo klasės uaklėtojas (-a) padarė, kad sustabdytų patyčias?
MerginaVaikinas
Mažai arba nieko
Gana mažai
Šiek tiek
Daug
Labai daug